Probrano po: skulptura
Žetelica Vanja Radauš
Žetelica Vanja Radauš
1
Žetelica
Žetelica
2
Ženski torzo
Ženski torzo
3
Ženski portret
Ženski portret
4
Ženski akt Jozo Turkalj
Ženski akt Jozo Turkalj
5
Ženski akt Frano Kršinić
Ženski akt Frano Kršinić
6
Ženski akt
Ženski akt
7
Ženski akt
Ženski akt
8
Ženski akt
Ženski akt
9
Ženska glava s vrpcom uvrh čela
Ženska glava s vrpcom uvrh čela
10
Ženska glava s turbanom
Ženska glava s turbanom
11
Ženska glava s prevjesom
Ženska glava s prevjesom
12
Ženska glava s prevjesom
Ženska glava s prevjesom
13
Ženska glava
Ženska glava
14
Ženska glava
Ženska glava
15
Ženska glava
Ženska glava
16
Ženska glava
Ženska glava
17
Ženska glava
Ženska glava
18
Ženska glava
Ženska glava
19
Žene pod vješalima Vanja Radauš
Žene pod vješalima Vanja Radauš
20
Žena s krasa
Žena s krasa
21
Žena s harfom Ivan Meštrović
Žena s harfom Ivan Meštrović
22
Žena s cvijećem
Žena s cvijećem
23
Žena poslije rada
Žena poslije rada
24
Žaljarice
Žaljarice
25
Zvonar s gradskog sata (
Zvonar s gradskog sata ("zelenci")
26
Zora (ili: Zora puca; ili: Aurora) Ivan Rendić
Zora (ili: Zora puca; ili: Aurora) Ivan Rendić
27
Zlarinka
Zlarinka
28
Zeus Pompejski Nepoznat
Zeus Pompejski Nepoznat
29
Zeus Otricioli Brijaksid
Zeus Otricioli Brijaksid
30