Probrano po: skulptura
Penelopa Kalamis
Penelopa Kalamis
61
Muška glava s bujnom kosom, bradom i brkovima
Muška glava s bujnom kosom, bradom i brkovima
62
Portal palače Papalić
Portal palače Papalić
63
Ženska glava s prevjesom
Ženska glava s prevjesom
64
Grobnica sv. Staša
Grobnica sv. Staša
65
Glava redovnice
Glava redovnice
66
Portal male palače Nimira
Portal male palače Nimira
67
Ženska glava s prevjesom
Ženska glava s prevjesom
68
Muška glava
Muška glava
69
Sv. Petar
Sv. Petar
70
Mladenačka glava
Mladenačka glava
71
Luneta portala crkve sv. Augustina
Luneta portala crkve sv. Augustina
72
Milosrđe
Milosrđe
73
Ženska glava
Ženska glava
74
Ženska glava
Ženska glava
75
Muška glava orlovskog nosa
Muška glava orlovskog nosa
76
Detalj arhitekture sjeverne fasade katedrale sv. Jakova
Detalj arhitekture sjeverne fasade katedrale sv. Jakova
77
Ženska glava
Ženska glava
78
Ženska glava
Ženska glava
79
Ženska glava s turbanom
Ženska glava s turbanom
80
Portal palače Crnota
Portal palače Crnota
81
Muška glava
Muška glava
82
Muška glava s turbanom
Muška glava s turbanom
83
Grobna ploča biskupa Šišgorića u katedrali sv. Jakova, Šibenik
Grobna ploča biskupa Šišgorića u katedrali sv. Jakova, Šibenik
84
Muška glava
Muška glava
85
Dječja glava
Dječja glava
86
Oltar blaženog Arnira
Oltar blaženog Arnira
87
Portal kneževa dvora na Pagu
Portal kneževa dvora na Pagu
88
Muška glava
Muška glava
89
Ženska glava s vrpcom uvrh čela
Ženska glava s vrpcom uvrh čela
90