Probrano po: skulptura
Crveni znak
Crveni znak
1
Odmaranje
Odmaranje
2
Stojeći ženski akt
Stojeći ženski akt
3
Sjedeći ženski akt
Sjedeći ženski akt
4
Glava djevojke
Glava djevojke
5
Periklo Kresilas
Periklo Kresilas
6
Nika (ili: Irida), detalj zabata Partenona
Nika (ili: Irida), detalj zabata Partenona
7
Kefisos, detalj zabata Partenona
Kefisos, detalj zabata Partenona
8
Tri božice (Hestija, Diona i Afrodita - Parke), detalj zabata Partenona Fidijina škola
Tri božice (Hestija, Diona i Afrodita - Parke), detalj zabata Partenona Fidijina škola
9
Demetra i Persefona (ili: Kora), detalj zabata Partenona Fidijina škola
Demetra i Persefona (ili: Kora), detalj zabata Partenona Fidijina škola
10