Probrano po: skulptura
Crveni znak
Crveni znak
1
Odmaranje
Odmaranje
2
Stojeći ženski akt
Stojeći ženski akt
3
Sjedeći ženski akt
Sjedeći ženski akt
4
Glava djevojke
Glava djevojke
5
Periklo Kresilas
Periklo Kresilas
6
Nika (ili: Irida), detalj zabata Partenona
Nika (ili: Irida), detalj zabata Partenona
7
Kefisos, detalj zabata Partenona
Kefisos, detalj zabata Partenona
8
Tri božice (Hestija, Diona i Afrodita - Parke), detalj zabata Partenona Fidijina škola
Tri božice (Hestija, Diona i Afrodita - Parke), detalj zabata Partenona Fidijina škola
9
Demetra i Persefona (ili: Kora), detalj zabata Partenona Fidijina škola
Demetra i Persefona (ili: Kora), detalj zabata Partenona Fidijina škola
10
Sljemenjak iz Donje Zgošće Nepoznat
Sljemenjak iz Donje Zgošće Nepoznat
11
Ženski akt
Ženski akt
12
Majka i dijete
Majka i dijete
13
Ljubav, sestra smrti
Ljubav, sestra smrti
14
Tranzena s elementima pletera Nepoznat
Tranzena s elementima pletera Nepoznat
15
Žena s harfom Ivan Meštrović
Žena s harfom Ivan Meštrović
16
Vratnice splitske katedrale Andrija Buvina
Vratnice splitske katedrale Andrija Buvina
17
Sveti Jeronim u niši Andrija Aleši
Sveti Jeronim u niši Andrija Aleši
18
Stari sudac Vanja Radauš
Stari sudac Vanja Radauš
19
Glave konja Helijeva četveroprega, detalj zabata Partenona Fidijina škola
Glave konja Helijeva četveroprega, detalj zabata Partenona Fidijina škola
20
Stranica stećka Nepoznat
Stranica stećka Nepoznat
21
Stećak s lovačkim prizorom - bočna stranica Nepoznat
Stećak s lovačkim prizorom - bočna stranica Nepoznat
22
Ploča Kaznaca Nespine Nepoznat
Ploča Kaznaca Nespine Nepoznat
23
Nišan Mahmuta Brankovića Nepoznat
Nišan Mahmuta Brankovića Nepoznat
24
Radovanov portal- gornji dio majstor Radovan
Radovanov portal- gornji dio majstor Radovan
25
Sv. Vlaho
Sv. Vlaho
26
Ivan Zajc
Ivan Zajc
27
Bašćanska ploča Nepoznat
Bašćanska ploča Nepoznat
28
Dio stranice starohrvatskog ciborija - prokonzula Grgura Nepoznat
Dio stranice starohrvatskog ciborija - prokonzula Grgura Nepoznat
29
Fragment grede s natpisom kneza Branimira klesarska radionica iz doba kneza Branimira
Fragment grede s natpisom kneza Branimira klesarska radionica iz doba kneza Branimira
30
Slava Raškaj Vanja Radauš
Slava Raškaj Vanja Radauš
31
Simonović Despić, Iva (1890-4-18 1961-7-12) : Glava djeteta
Simonović Despić, Iva (1890-4-18 1961-7-12) : Glava djeteta
32
Stećak s lovačkim prizorom Nepoznat
Stećak s lovačkim prizorom Nepoznat
33
Stećak s viteškim likom i natpisom Nepoznat
Stećak s viteškim likom i natpisom Nepoznat
34
Stupac Nepoznat
Stupac Nepoznat
35
Stećak Radoja, sina vojvode Stipana Miloradovića Nepoznat
Stećak Radoja, sina vojvode Stipana Miloradovića Nepoznat
36
Ploča stećka s lovačkim prizorom Nepoznat
Ploča stećka s lovačkim prizorom Nepoznat
37
Sanduk s lovačkim prizorom i kolom Nepoznat
Sanduk s lovačkim prizorom i kolom Nepoznat
38
Sanduk sa spiralnom ornamentikom
Sanduk sa spiralnom ornamentikom
39
Stećak s arkadama i viteškom scenom Nepoznat
Stećak s arkadama i viteškom scenom Nepoznat
40
Ploča stećka sa zvijezdom i polumjesecom
Ploča stećka sa zvijezdom i polumjesecom
41
Ploča stećka s ženskim kolom
Ploča stećka s ženskim kolom
42
Ploča stećka sa muškim kolom Nepoznat
Ploča stećka sa muškim kolom Nepoznat
43
Sanduk s prikazom kola i pogibije junaka Nepoznat
Sanduk s prikazom kola i pogibije junaka Nepoznat
44
Sanduk s lovačkom scenom i sokolaricom Nepoznat
Sanduk s lovačkom scenom i sokolaricom Nepoznat
45
Stećak s biljnom bordurom i rozetama Nepoznat
Stećak s biljnom bordurom i rozetama Nepoznat
46
Stećak s likom viteza Nepoznat
Stećak s likom viteza Nepoznat
47
Stećak s prikazom lova na medvjeda i viteškom scenom Nepoznat
Stećak s prikazom lova na medvjeda i viteškom scenom Nepoznat
48
Nadgrobni spomenik gosta Milutina Crničana Nepoznat
Nadgrobni spomenik gosta Milutina Crničana Nepoznat
49
Križ s likom srednjovjekovnog viteza Nepoznat
Križ s likom srednjovjekovnog viteza Nepoznat
50