Probrano po: članak
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
Uzroci oledjivanja sad jedne sada druge zemaljske polutke : RAD
251
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
O ženskih karakterih u naših narodnih pjesmah : RAD
252
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asesrvantur : RAD
253
Borba naroda hrvatskoga za anžovinsku kuću proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III. : RAD
Borba naroda hrvatskoga za anžovinsku kuću proti ugarskomu kralju Arpadovcu, Andriji III. : RAD
254
Brskovo, Danj i carina svetoga Spasa i putovi s jadranskoga primorja u stare srpske zemlje : RAD
Brskovo, Danj i carina svetoga Spasa i putovi s jadranskoga primorja u stare srpske zemlje : RAD
255
Drugo otvoreno pismo g. prof. J. Hanelu : RAD
Drugo otvoreno pismo g. prof. J. Hanelu : RAD
256
Etimologija imena Hrvat : RAD
Etimologija imena Hrvat : RAD
257
Franjo Palacky : RAD
Franjo Palacky : RAD
258
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
Gradja za slovinsku narodnu poeziju : RAD
259
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae : RAD
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae : RAD
260
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
261
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1875 : RAD
262
Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
Kako bi se imale pisati slovnice za gimnazije, uz nieke protuopazke na opazke gosp. dra. Jovana Turomana : RAD
263
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Na obranu pravosti staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
264
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
Notizie naturali e storiche sull' isola di Veglia, compilate dal dr. Giambatista Cubich. Trieste. 1874 : književna obznana : RAD
265
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
Nove biline i druga Addenda Flori hrvtaskoj : RAD
266
Njekoliko . . . rieči . . . otvorenomu listu : RAD
Njekoliko . . . rieči . . . otvorenomu listu : RAD
267
Otvoreno pismo profesoru J. Hanelu povodom njegovog članka u
Otvoreno pismo profesoru J. Hanelu povodom njegovog članka u "Radu Jugoslavenske akademije" XXXII. knjizi, 175 str. naštampanoga : RAD
268
Prilog k fizikalnim teorijam : RAD
Prilog k fizikalnim teorijam : RAD
269
Primjetbe na razpravu Armina Pavića:
Primjetbe na razpravu Armina Pavića: "Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti". Rad XXXI.,134-95 : RAD
270
Stara štamparija za Bugare : RAD
Stara štamparija za Bugare : RAD
271
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1876. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1876. : RAD
272
Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne dinastije : RAD
Hrvatska dvorska kancelarija i njezine izprave za vladavine narodne dinastije : RAD
273
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
274
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
275
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
276
Izvještaj o arkivarskih iztraživanjih u Dalmaciji : RAD
Izvještaj o arkivarskih iztraživanjih u Dalmaciji : RAD
277
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae. Edidit S. Ljubić : RAD
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae. Edidit S. Ljubić : RAD
278
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
279
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
280
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
281
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
282
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
283
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
284
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
285
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
286
Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam : RAD
Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam : RAD
287
Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, u obće i kod nas : RAD
Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, u obće i kod nas : RAD
288
Symbolae ad
Symbolae ad "Caryophylleas" et "Melanthaceas" florae Croaticae : RAD
289
Hrvati za nasljednoga rata : RAD
Hrvati za nasljednoga rata : RAD
290
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
Prilog za poviest glasbe južnoslovenske : kulturno-historijska studija : RAD
291
Bretkunova litavska Postilla iz god. 1591 : RAD
Bretkunova litavska Postilla iz god. 1591 : RAD
292
Dimitar Zvonimir : RAD
Dimitar Zvonimir : RAD
293
Dr. Janko Šafarik : [nekrolog] : RAD
Dr. Janko Šafarik : [nekrolog] : RAD
294
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
Izviešće o phyto-entomologičkom izletu u hrvatsko Primorje g. 1876 : RAD
295
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
296
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1877] : RAD
297
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
298
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
299
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
300