Probrano po: članak
Uloga mamografije i ultrazvučnog pregleda dojke u otkrivanju preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
Uloga mamografije i ultrazvučnog pregleda dojke u otkrivanju preinvazivnih promjena i preteča raka dojke
12
Hipofrakcionirano zračenje raka dojke - mišljenje pristaša i argumenti protivnika
Hipofrakcionirano zračenje raka dojke - mišljenje pristaša i argumenti protivnika
14
Lokalna radionuklidna terapija raka dojke
Lokalna radionuklidna terapija raka dojke
16
Današnje mogućnosti i budućnost liječenja nuspojava moderne adjuvantne terapije raka dojke
Današnje mogućnosti i budućnost liječenja nuspojava moderne adjuvantne terapije raka dojke
18
Trostruko negativni rak dojke
Trostruko negativni rak dojke
20
Perspektive sustavnog liječenja raka dojke - individualizirana ciljana terapija
Perspektive sustavnog liječenja raka dojke - individualizirana ciljana terapija
22
Definiranje odgovora na liječenje raka dojke na temelju histoloških i molekularnih karakteristika tumora
Definiranje odgovora na liječenje raka dojke na temelju histoloških i molekularnih karakteristika tumora
24
Dojka - sudskomedicinski pristup
Dojka - sudskomedicinski pristup
26
Informirani pristanak bolesnice na liječenje raka dojke s pravom na drugo mišljenje
Informirani pristanak bolesnice na liječenje raka dojke s pravom na drugo mišljenje
28
Kvaliteta liječenja bolesnica s rakom dojke - možemo li bolje?
Kvaliteta liječenja bolesnica s rakom dojke - možemo li bolje?
30