Probrano po: knjiga
Obsidio Iadrensis : volumen VI : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek, 22.-24. listopada 1997.
2
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
3
Tomus 1 : Annorum 1433 - 1527 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
4
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Acta Bosnae potissimum ecclesiastica cum insertis editorum documentorum regestis : ab anno 925 usque ad annum 1752 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
5
Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić
Davor Krapac : 1947.-2016. / uredio Jakša Barbić
15
Treći Znanstveni sabor Slavonije i Baranje. Sv. 2 : zbornik radova. [U okviru proslave 60. obljetnice II (Vukovarskog) kongresa Komunističke partije Jugoslavije 1920-1980], Vukovar, 29. - 31. listopada 1980. : Posebna izdanja / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Osijeku
16
Knj. 10(1870) : RAD
18
Sv. 2 (1877-1887) : Ljetopis
19
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
20
Hrvatsko ustavno sudovanje : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : de lege lata i de lege ferenda : okrugli stol održan 2. travnja 2009. u palači HAZU u Zagrebu : Modernizacija prava
21
22
Knj. 37(2012) : RAD
23
Knj. 14(2008) : Hrvatski dijalektološki zbornik
25
Sv. 1 : a-burkati
Sv. 1 : a-burkati
27