Probrano po: knjiga
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
1
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
3
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
4
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
5
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
7
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
8
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
9
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
10
Knj. 26 (2017) / glavna i odgovorna urednica Anđela Frančić
11
12
Bolesti dojke : zbornik radova XXVII. znanstvenog sastanka "Bolesti dojke" održanog 28. 09. 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti / [urednik Ivan Prpić]
13
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
14
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
Kako su nastajale štafelajne slike? / Sagita Mirjam Sunara, Ivana Gržina ; [urednik Vladimir Marković]
15
Knj. 21 (2017) : Hrvatski dijalektološki zbornik
16
Prevencija ateroskleroze : uloga prehrane : zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 19. travnja 2016. u Zagrebu : Posebna izdanja HAZU. Prilozi za strategiju hrvatskog razvoja
17
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
U ritmu grafike : Argola 2013.- 2016.
18
Sv. 59(2017) : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
19
Prirodna baština i turizam : izlaganja i rasprave s okruglog stola održanog 28. listopada 2016. u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu
20
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
Spašena prošlost za budućnost : znanstveno-stručni skup, 24. studenoga 2017. : sažetci radova = book of summaries
21
Valorizacija intermodalnoga logističkoga koridora Ploče-Mostar-Sarajevo-Vukovar (srednji Jadran-Podunavlje)
22
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
Marijan Molnar : o prvom i drugom ; Zagreb, Gliptoteka HAZU, siječanj-veljača 2017.
23
24
Istraživanja na modelima laboratorijskih životinja : stanje i perspektive u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Rijeci : zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog 6. listopada 2016. u Rijeci
25
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
Zlatko Bourek: Slike : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Gliptoteka, 21. studenoga 2017. - 17. prosinca 2017.
26
Br. 171(2017) = god. 56 : Poredbeno pomorsko pravo
27
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
28
Sv. 21(2017) : RAD
29
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
30