Probrano po: knjiga
Za godinu 1933/34. Sv. 47 : Ljetopis
91
Za godinu 1938/39. Sv. 52 : Ljetopis
92
66 (2016) : Art Bulletin
93
Za godine 1951-1952. Knj. 59 : Ljetopis
94
Za godinu 1936/37. Sv. 50 : Ljetopis
95
Za godinu 1937/38. Sv. 51 : Ljetopis
96
Za godinu 1976. Knj. 80 : Ljetopis
97
Za godine 1946-1948. Knj. 55 : Ljetopis
98
Knj. 37. (1953) : Zbornik za narodni život i običaje
99
2008. Knj. 112 : Ljetopis
100
Za godinu 1965. Knj. 72 : Ljetopis
101
Za godinu 1984. Knj. 88 : Ljetopis
102
Za godinu 1902. Sv. 17 : Ljetopis
103
Br. 1(49) (1980) : Bulletin Razreda za likovne umjetnosti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti
104
Tomus 3 : Annorum 1553 - 1571 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
105
Spomenica Varaždinskog muzeja : 1925-1935; [predgovori Andre Mohorovičić ; Ljerka Šimunić]
106
Za godinu 1963. Knj. 70 : Ljetopis
109
Djela Iva Frana Gundulića; izdanje priredio Armin Pavić
Djela Iva Frana Gundulića; izdanje priredio Armin Pavić
118
Djela Marina Držića / za štampu priredio Milan Rešetar
Djela Marina Držića / za štampu priredio Milan Rešetar
120