Probrano po: autograf
Evo sveca moji mili
Evo sveca moji mili
12
Hvala Tebi Bože moj
Hvala Tebi Bože moj
13
Proljeće
Proljeće
14
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
Aci Filipoviću paroku u Gorjani
15
Drašković Janko
Drašković Janko
16
Spominjam se, oj mladosti
Spominjam se, oj mladosti
17
Noćnoga mira raj
Noćnoga mira raj
18
Majci Božjoj Bistričkoj
Majci Božjoj Bistričkoj
19
Tebi plače duša moja
Tebi plače duša moja
20
Majka umre djeva osta
Majka umre djeva osta
21
Opet mi je smrt nemila
Opet mi je smrt nemila
22
U Bukovcu (bratu Naci)
U Bukovcu (bratu Naci)
23
Što je svjetlo na nebesi?
Što je svjetlo na nebesi?
24
Mrtvi dan 1894.
Mrtvi dan 1894.
25
U naravi sve se giba
U naravi sve se giba
26
Obrni se moje diete
Obrni se moje diete
27
Kako vrieme brzo ide
Kako vrieme brzo ide
28
Jelačića smrtni dan
Jelačića smrtni dan
29
U Bukovcu
U Bukovcu
30