Probrano po: tekst
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
1
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
2
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
3
Knj. 45(2018) / glavni i odgovorni urednik = editor in chief Marko Pećina
5
Sv. 22(2018)=knj. 57 / glavni urednik Andrej Dujella
6
Vol. 22 (2018) / editor in chief Nenad Vekarić
8
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
9
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
10
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
Ivo Raić - hrvatski i europski glumac i redatelj / Antonija Bogner-Šaban
11
Upravno sudovanje u Hrvatskoj : okrugli stol održan 29. lipnja 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
12
Pravno uređenje gospodarenja otpadom : okrugli stol održan 27. listopada 2017. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
13
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
Zlatan Vrkljan: Nove slike : Gliptoteka HAZU, Zagreb, 3. svibanj - 3. lipanj 2018.
14
Knj. 121 : Ljetopis
16
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
Nakladnička djelatnost u 2017. godini : katalog izložbe, Palača Akademije, Zagreb, 1. - 28. veljače 2018.
17
Br. 172(2018) = god. 57 : 2. Jadranska konferencija pomorskog prava 25.-27. svibnja 2017., Opatija : zbornik radova : Poredbeno pomorsko pravo
18
God. 57(2018), knj. 90, br. 4-6 (travanj-lipanj) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
19
God. 57(2018), knj. 90, br. 1-3 (siječanj-ožujak) : Forum : mjesečnik Razreda za književnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
20
Znanstveno vijeće za naftu i plin Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti : : 1969. - 2017. : monografija u povodu 48 godina rada
21
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
Koja znanja industrija očekuje od diplomiranih studenata kemije / primijenjenje kemije / kemijske tehnologije : okrugli stol održan 27. rujna 2017. u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti
22
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 9 : Osobna imena : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 9 : Osobna imena : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
23
Sv. 56/2 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
24
Sv. 56/1 (2018) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
25
Hrvatska misa : za soliste, mješoviti zbor i orkestar : partitura : Spomenici hrvatske glazbene prošlosti = Monuments of the Croatian musical past
Hrvatska misa : za soliste, mješoviti zbor i orkestar : partitura : Spomenici hrvatske glazbene prošlosti = Monuments of the Croatian musical past
26
Generacija redatelja s kraja 20. stoljeća : djelovanje u inozemstvu
Generacija redatelja s kraja 20. stoljeća : djelovanje u inozemstvu
27
Nastojanja pariškoga kruga
Nastojanja pariškoga kruga
28
Međunarodni izleti hrvatskog lutkarstva od 1990-ih godina
Međunarodni izleti hrvatskog lutkarstva od 1990-ih godina
29
Od hrvatske Bridget Jones do novog pesimizma : recepcija hrvatskih autorica na poljskim scenama od 1989. godine
Od hrvatske Bridget Jones do novog pesimizma : recepcija hrvatskih autorica na poljskim scenama od 1989. godine
30
Inozemna Kugla (Glumište): Zlatko Burić Kićo i Kuća ekstremnoga muzičkog kazališta
Inozemna Kugla (Glumište): Zlatko Burić Kićo i Kuća ekstremnoga muzičkog kazališta
31
Tri Nore čekaju Baala kao reprezentativna Brezovčeva režija devedesetih
Tri Nore čekaju Baala kao reprezentativna Brezovčeva režija devedesetih
32
Vremeplov
Vremeplov
33
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
Kazališna recepcija Miroslava Krleže u Poljskoj
34
Vera Milčinović Tashamira: Plesna umjetnica koja je donijela europski, izražajni ples u Ameriku (Zvali su je The Croatian Beauty)
Vera Milčinović Tashamira: Plesna umjetnica koja je donijela europski, izražajni ples u Ameriku (Zvali su je The Croatian Beauty)
35
Iščitano iz ostavština
Iščitano iz ostavština
36
Tri povijesne hrvatske pjevačice 19. stoljeća - Ilma De Murska, Matilda Mallinger i Milka T(e)rnina
Tri povijesne hrvatske pjevačice 19. stoljeća - Ilma De Murska, Matilda Mallinger i Milka T(e)rnina
37
Gostovanja Marije Ružičke-Strozzi i Nine Vavre u praškome Narodnom kazalištu
Gostovanja Marije Ružičke-Strozzi i Nine Vavre u praškome Narodnom kazalištu
38
Englesko ruho Kosorova Požara strasti
Englesko ruho Kosorova Požara strasti
39
Ivo Vojnović u inozemstvu
Ivo Vojnović u inozemstvu
40
Osječki Nikola Šubić Zrinjski u mađarskoj Državnoj Operi u Budimpešti - 2016
Osječki Nikola Šubić Zrinjski u mađarskoj Državnoj Operi u Budimpešti - 2016
41
N. t. god. 19, br. 34(2017) : Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU
42
Sv. 11 (2017) / [glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Slobodan Kaštela; urednik, editor Vladimir Strugar]
43
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
Knjiški Krnjaš III. : znanstveni skup Stjepan Đaković, Horatius cibaliensis, u povodu 155. obljetnice rođenja : programska knjižica : knjižica sažetaka
44
Knj. 68(2017) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
45
Knjiški Krnjaš I. i II. : zbornik radova znanstvenih skupova Ivanu Kozarcu, o 130. obljetnici rođenja i 105. godišnjici smrti, Vinkovci, 16. studenoga 2015. [i] Josipu Kozarcu, u povodu 110. obljetnice smrti, Vinkovci 16. studenoga 2016. : Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima
46
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
Gutenberg i Hrvati : Gutenberg i slavenski svijet
47
Sibe Mardešić : 1927.-2016. : Spomenica preminulim akademicima
48
Knj. 18(2017) : Arheološki radovi i rasprave = Acta et dissertationes archaeologicae
49
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
Što je ostalo od Kierkegaarda? A od nas? : Žarko Paić, Sfere egzistencije - tri studije o Kierkegaardu, Matica hrvatska, Biblioteka Parnas, Zagreb, 2017.
50
Knj. 52 (2017) : Larus : godišnjak Zavoda za ornitologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
51
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
Sv. 14 : spužvica-švrljuga : Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića
52
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
53
Knj. 59 (2017) : Istarske i Kvarnerske teme : radovi sa znanstvenoga skupa Etnološke i folklorističke znanosti u Kvarnerskome primorju i Istri u 19. i 20. stoljeću, Rijeka, 11. - 12. listopada 2013. : Zbornik za narodni život i običaje
54
Sv. 16(2017) : Problemi sjevernog Jadrana
55
Knj. 120 : za godinu 2016. : Ljetopis
56
Sv. 6(2017) : Vladimir Varićak : (1865.-1942.) : u hrvatskoj i svjetskoj znanosti : Rasprave i građa za povijest znanosti
57
Knj. 28 (2017) : Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin
58
Vol. 35 (2017) : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
59
God. 48(2017), br. 1 : Arti musices
60
God. 48(2017), br. 2 : Arti musices
61
Knj. 52(2017) : RAD
62
Knj. 44(2017) : RAD
63
Sv. 21(2017) : RAD
64
Knj. 18(2017) : RAD
65
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
Zagrebački prometni čvor : podloga za planiranje prometnog razvoja Zagrebačkog prstena
66
Knj. 26 (2017) : Folia onomastica Croatica
67
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
Franjo Zvonimir Tišina : arhiv arhitekta
68
Likovna kronika
Likovna kronika
69
Kazališna kronika
Kazališna kronika
70
Književna kronika
Književna kronika
71
Otok sreće
Otok sreće
72
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
Što i zašto čitam? : dnevnik intimnog čitanja
73
Spara
Spara
74
Frižider
Frižider
75
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
Dozvola za let helikoptera : [tri suvremena kubanska autora]
76
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
Vino marke La Rioja : [tri suvremena kubanska autora]
77
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
Crno i crveno : tri suvremena kubanska autora
78
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
W. H. Auden : Pjesništvo i istina
79
Interludij
Interludij
80
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
Smrt nikad nije kao : (pjesme)
81
Prazor i prizor
Prazor i prizor
82
Skulpture od asfalta
Skulpture od asfalta
83
Likovna kronika
Likovna kronika
84
Kazališna kronika
Kazališna kronika
85
Književna kronika
Književna kronika
86
Galateo iliti o ponašanju
Galateo iliti o ponašanju
87
Pogledi na postmodernu
Pogledi na postmodernu
88
Između subverzije i tragike
Između subverzije i tragike
89
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
Pjesnik kao usud : Drago Štambuk: Hram u stijeni, DHK, Zagreb 2016.
90
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
Dobar boj je bio : in memoriam Anti Stamaću (Molat, 9. listopada 1939.-Zagreb, 30. studenoga 2016.)
91
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
Hamlet for you : Šekspirijanska komedija za dva glumca
92
Čitateljski zapisi
Čitateljski zapisi
93
Catin vrt
Catin vrt
94
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
Tijelo u književnome radu Dona deLilla
95
Književna umjetnost kao životni nalog
Književna umjetnost kao životni nalog
96
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
Prve rečenice i strategije otvaranja u romanu
97
Pohvala povučenim gradovima
Pohvala povučenim gradovima
98
Plač u gladi
Plač u gladi
99
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
Simultane antiteze : (uz pjesništvo Cesarea Viviania)
100