Probrano po: tekst
Wuhan University Lectures on International Law II
Wuhan University Lectures on International Law II
3
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
4
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
Jugoslavija u raspadu. Mišljenje arbitražne komisije br. 1. od 7. prosinca 1991.
5
On the sources of international criminal law
On the sources of international criminal law
6
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
Jednostrani akti država u pravu mora napose s obzirom na spor Slovenije i Hrvatske na Sjevernom Jadranu
7
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
Hrvatska država u međunarodnoj zajednici
8
L'affirmation des principes du Droit naturel par la Révolution française. Le projet de Déclaration du Droit des Gens de l'abbé Grégoire
L'affirmation des principes du Droit naturel par la Révolution française. Le projet de Déclaration du Droit des Gens de l'abbé Grégoire
9
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
Razvoj sistema kolektivne sigurnosti
10
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
Intervencija NATO snaga protiv Savezne Republike Jugoslavije u 1999.: Pravna analiza
11
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
Nastanak i prestanak postojanja države (Komentar uz izvješća Badinterove komisije)
12
The war in Croatia : Temporal application of conventional rules prohibiting international crimes
The war in Croatia : Temporal application of conventional rules prohibiting international crimes
13
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
Evropa između opće i regionalne sigurnosti
14
Konfederalizam
Konfederalizam
15
Sud Evropskih zajednica
Sud Evropskih zajednica
16
Međunarodno kazneno pravo
Međunarodno kazneno pravo
17
Teritorijalna suverenost države
Teritorijalna suverenost države
18
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
Prethodni prigovori u parnicama pred Međunarodnim sudom
19
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
Pravni aspekti i političke posljedice rimskih ugovora od 18. svibnja 1941. godine
20
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
Međunarodno i transnacionalno krivično pravo
21
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
Uloga i domašaj međunarodnog prava u mirnom rješavanju sporova
22
La raison, l'equite et le droit dans les delimitations maritimes
La raison, l'equite et le droit dans les delimitations maritimes
23
Međunarodno pravo
Međunarodno pravo
24
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
Međunarodna zaštita prava čovjeka : Načelo neintervencije u unutarnje poslove države
25