Probrano po: tekst
Sv. 56/2 (2018) / glavni urednik Nenad Vekarić
3
Sv. 56/1 (2018) / glavni urednik Nenad Vekarić
4
Sv. 60(2018) / glavni i odgovorni urednik Nenad Cambi
5
Vol. 3 (2018) / glavni i odgovorni urednik, editor-in-chief Franjo Tomić
6
God. 49(2018), br. 1 / glavna i odgovorna urednica, editor in chief Vjera Katalinić
7
Knj. 22(2018) / glavna urednica Mira Menac-Mihalić
8
Knj. 70(2018) / glavni i odgovorni urednik August Kovačec
9