Probrano po: tekst
Chronica Ragusina Junii Restii (ab origine urbis usque ad annum 1451) item Joannis Gundulae (1451-1484) : volumen II. : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Blagdani i spomendani u zapisima Josipa Lovretića (pučka imena, nazivlje, poslovice i uzrečice)
Blagdani i spomendani u zapisima Josipa Lovretića (pučka imena, nazivlje, poslovice i uzrečice)
5
Koridor Jadran - Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Jadran - Baltik - Crno more
Koridor Jadran - Podunavlje u kontekstu intermodalnog sustava Jadran - Baltik - Crno more
10
Knj. 30., sv. 1 (1935) : Zbornik za narodni život i običaje
11
Prevedenice : jedan oblik neologizama : RAD
Prevedenice : jedan oblik neologizama : RAD
12
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
Glavnije crte obiteljskoga pisanoga prava u starom Dubrovniku : RAD
13
Sv. 9(1962) : Radovi Instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru
16
Knj. 29(1968) : Građa za povijest književnosti hrvatske
24
Napad vojske Republike srpske na oraško područje: operacija
Napad vojske Republike srpske na oraško područje: operacija "Plamen 95"
25
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
Socijalistički radnički pokret u Dalmaciji posljednjih godina XIX. stoljeća : (povodom 40-godišnjice S. K. Jugoslavije)
26
Zemljišne karte vukovarskog vlastelinstva kao izvori za povijest istočne Hrvatske poslije oslobođenja od Turaka
Zemljišne karte vukovarskog vlastelinstva kao izvori za povijest istočne Hrvatske poslije oslobođenja od Turaka
41
Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća
Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća
53
Organizacija i pisanje matičnih knjiga poslije odlaska Turaka
Organizacija i pisanje matičnih knjiga poslije odlaska Turaka
55
Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
Neki ekonomski činioci povijesti Osijeka XVI. i XVII. stoljeća
58
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
Ponovna uspostava i uređenje vlastelinstva bosansko-đakovačke biskupije
61
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
Vojna krajina u današnjoj istočnoj Slavoniji u 18. stoljeću
64
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. od 1691. godine
66
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
O Požegi u XVI. stoljeću : na osnovi osmanskih katastarskih popisa
68
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
Vinkovački kraj pred tursku okupaciju
70
Slavonija pod turskom vlašću
Slavonija pod turskom vlašću
72
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća
79
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
Obilježavanje 50. obljetnice dolaska Josipa Broza Tita na čelo KP Jugoslavije i 50. obljetnica osnivanja KP Hrvatske
82
Pozdravni govori ; Pozdravni govori ; Pozdravni govori
Pozdravni govori ; Pozdravni govori ; Pozdravni govori
88
Tradicijska kultura uz Lujzijanu i Karolinu. Povijesni putopisi kroz Gorski kotar i Prikuplje
Tradicijska kultura uz Lujzijanu i Karolinu. Povijesni putopisi kroz Gorski kotar i Prikuplje
93