Probrano po: slika
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
2
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
14
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
15
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
17
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
18
19
Aleksandar Veliki Nepoznat
Aleksandar Veliki Nepoznat
23
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
25
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
36
Andro Vid Mihičić
Andro Vid Mihičić
38
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
40
Ante Starčević
Ante Starčević
41
Ante Starčević
Ante Starčević
42
Antonije Nepoznat
Antonije Nepoznat
46
Antun Cuvaj
Antun Cuvaj
49
50
Antun Gustav Matoš
Antun Gustav Matoš
57
Antun Gustav Matoš
Antun Gustav Matoš
59
Antun Gustav Matoš
Antun Gustav Matoš
60
Antun Gustav Matoš
Antun Gustav Matoš
61
Antun Gustav Matoš: detalj s grupne đačke fotografije
Antun Gustav Matoš: detalj s grupne đačke fotografije
63
Antun Gustav Matoš i Ivica Tkalčić
Antun Gustav Matoš i Ivica Tkalčić
64
Antun Gustav Matoš i Ivica Tkalčić
Antun Gustav Matoš i Ivica Tkalčić
65
Antun Gustav Matoš kao đak pučke škole
Antun Gustav Matoš kao đak pučke škole
66
Antun Gustav Matoš sa suučenicima IV a razreda 1887. godine
Antun Gustav Matoš sa suučenicima IV a razreda 1887. godine
67
Antun Gustav Matoš s nepoznatim pijanistom (Ivica Tkalčić?)
Antun Gustav Matoš s nepoznatim pijanistom (Ivica Tkalčić?)
68
Antun Gustav Matoš s Olgom Herak u Opatiji 1909.
Antun Gustav Matoš s Olgom Herak u Opatiji 1909.
69
Antun Gustav Matoš u šetnji zagrebačkom okolicom
Antun Gustav Matoš u šetnji zagrebačkom okolicom
70
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah
71
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah
72
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah (1906.)
Antun Gustav Matoš za vrijeme prvoga ilegalnog boravka u Hrvatskoj u Zlataru igra šah (1906.)
73
Antun Vrančić
Antun Vrančić
74
Antun Ziegesberger, ljekarnik u Zlataru, rođak A. G. Matoša
Antun Ziegesberger, ljekarnik u Zlataru, rođak A. G. Matoša
75
Apolon Belvederski Leohar
Apolon Belvederski Leohar
77
Aristionova stela Aristoklo
Aristionova stela Aristoklo
80
Artemida (ili: Dijana) Versajska Leohar
Artemida (ili: Dijana) Versajska Leohar
82
84