Probrano po: slika
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
2
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
14
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
15
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
17
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
18
19
Aleksandar Veliki Nepoznat
Aleksandar Veliki Nepoznat
23
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
25
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
36
Andro Vid Mihičić
Andro Vid Mihičić
38
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
40
Ante Starčević
Ante Starčević
41
Ante Starčević
Ante Starčević
42
Antonije Nepoznat
Antonije Nepoznat
46
Antun Cuvaj
Antun Cuvaj
49
50