Probrano po: slika
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
2
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
13
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
14
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
16
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
17
Aleksandar Veliki Nepoznat
Aleksandar Veliki Nepoznat
22
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
24
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
26
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
30