Probrano po: slika
Izložba Društva umjetnosti 1902.
Izložba Društva umjetnosti 1902.
151
Pravoslavno groblje [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Pravoslavno groblje [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
152
Kapela na katoličkom groblju u Smiljanu [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Kapela na katoličkom groblju u Smiljanu [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
153
Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
Žena i muškarac u narodnoj nošnji [Simonović, Radivoj (1858-1950) ]
155
Portret Ivana Zovka
Portret Ivana Zovka
156
Portret fra Vice Vukovića
Portret fra Vice Vukovića
157
Žena prenosi teret pomoću „plašćenice“ [Rihtman, Jela  ]
Žena prenosi teret pomoću „plašćenice“ [Rihtman, Jela ]
158
Stupe [Radauš-Ribarić, Jelka (1922) ]
Stupe [Radauš-Ribarić, Jelka (1922) ]
159
Zadružna obitelj pred kućom
Zadružna obitelj pred kućom
160
Portret Smaila O. Đaćuke, vojnika, potporučnika Narodne vojske (1854. – 1919.)
Portret Smaila O. Đaćuke, vojnika, potporučnika Narodne vojske (1854. – 1919.)
161
Dvije muslimanske djevojke [Nuić, Anđeo  ]
Dvije muslimanske djevojke [Nuić, Anđeo ]
162
Djevojke i mladići u nošnji (seoskom odijelu) [Nuić, Anđeo  ]
Djevojke i mladići u nošnji (seoskom odijelu) [Nuić, Anđeo ]
163
Portret fra Angela Nuića [Radić, Antun (1868-1919) ]
Portret fra Angela Nuića [Radić, Antun (1868-1919) ]
164
Seljačka kuća i tor za ovce ljeti [Nuić, Anđeo  ]
Seljačka kuća i tor za ovce ljeti [Nuić, Anđeo ]
165
Muslimanska nošnja - sprijeda i straga [Nuić, Anđeo  ]
Muslimanska nošnja - sprijeda i straga [Nuić, Anđeo ]
166
Portret guslara Nazifa Ekitöza (Hasanbegovića) [Nametak, Alija  ]
Portret guslara Nazifa Ekitöza (Hasanbegovića) [Nametak, Alija ]
167
Hrvatska školska djeca iz Boke s učiteljicom
Hrvatska školska djeca iz Boke s učiteljicom
168
Župni dvor u Boki sa župnikom i sa župljanima u svakidašnjem djelu
Župni dvor u Boki sa župnikom i sa župljanima u svakidašnjem djelu
169
Djeca u osnovnoj školi u Hrvatskoj Keči
Djeca u osnovnoj školi u Hrvatskoj Keči
170
Sin Mirka Lukinića i snaha u svadbenoj odjeći
Sin Mirka Lukinića i snaha u svadbenoj odjeći
171
Portret: Mirko Lukinić
Portret: Mirko Lukinić
172
Raškaj, Slava (1877-1906) : Dječak grablja sijeno
Raškaj, Slava (1877-1906) : Dječak grablja sijeno
173
Raškaj, Slava (1877-1906) : Dječak s kosom
Raškaj, Slava (1877-1906) : Dječak s kosom
174
Kolo s gajdašem [Karalić, Lucija  ]
Kolo s gajdašem [Karalić, Lucija ]
175
Ljelje
Ljelje
176
Kosa mlade za vjenčanje
Kosa mlade za vjenčanje
177
Mladenci: snaša i đuvegija nekada [Karalić, Lucija  ]
Mladenci: snaša i đuvegija nekada [Karalić, Lucija ]
178
Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija  ]
Dvije djevojčice u narodnoj nošnji počešljane na tradicionalan način [Karalić, Lucija ]
179
Djevojčica u narodnoj nošnji počešljana u
Djevojčica u narodnoj nošnji počešljana u "košarku" [Karalić, Lucija ]
180