Probrano po: slika
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
2
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
A. G. Matoš (prvi zdesna), Leon Matoš i Alfred Makanec, fotografirani dan nakon Matoševa dolaska u Pariz
13
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
A. G. Matoš s obitelji: Leon Matoš, August Matoš, Danica Matoš, A. G. Matoš, Marija Matoš i Milan Matoš
14
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
16
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
A. G. Matoš u Zlataru (pozadina) s malom Zoricom Pisačić
17
18
Aleksandar Veliki Nepoznat
Aleksandar Veliki Nepoznat
22
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
Amazonka pripisuje se Polikletu ili Kresilasu
24
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
Andreas Mernyik, ljekarnik i očuh Marije Matoš
35
Andro Vid Mihičić
Andro Vid Mihičić
37
Ante Pinterović, župnik
Ante Pinterović, župnik
39
Ante Starčević
Ante Starčević
40
Ante Starčević
Ante Starčević
41
Antonije Nepoznat
Antonije Nepoznat
45
Antun Cuvaj
Antun Cuvaj
48
49