Probrano po: Litografija
Urania
Urania
1
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
2
Umjetnička izložba na Rijeci
Umjetnička izložba na Rijeci
3
Marya Delvard
Marya Delvard
4
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
5
Jogura
Jogura
6
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
7
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
8
Koncert Tkalčić - Gruss
Koncert Tkalčić - Gruss
9
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
10
I. hrvatski svesokolski slet
I. hrvatski svesokolski slet
11
Izložba: More, pogled s Plasa
Izložba: More, pogled s Plasa
12
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
13
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
14
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
15
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
16
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
17
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
18
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido "Elsa" - Počasna diploma zlatne medalje za Elsa fluid dodijeljena E.V.Felleru
19
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
20
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
21
Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera
Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera
22
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
23
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
24
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
25
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
26
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
27
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
28
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za "Elsa fluid" na izložbi u Londonu
29
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
30