Probrano po: Litografija
Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora
Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora
1
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
2
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
3
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
4
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
5
Urania
Urania
6
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
7
Umjetnička izložba na Rijeci
Umjetnička izložba na Rijeci
8
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
9
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
10
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
11
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
12
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
13
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
14
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
15
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
16
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
17
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
18
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
19
Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću
Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću
20
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
21
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
22
Povelja člana Hrvatskog farmaceutskog društva Milana Tkalčića
Povelja člana Hrvatskog farmaceutskog društva Milana Tkalčića
23
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
24
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
25
Plamen
Plamen
26
Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem
Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem
27
Marya Delvard
Marya Delvard
28
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
29
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
30