Probrano po: Litografija
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
3
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
5
Urania
Urania
6
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
7
10
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
11
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
12
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
13
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
14
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
18
20
Plamen
Plamen
26
Marya Delvard
Marya Delvard
28
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
29
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
30