Probrano po: Litografija
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
31
Jogura
Jogura
32
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
33
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
34
Koncert Tkalčić - Gruss
Koncert Tkalčić - Gruss
35
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
36
37
Izložba: More, pogled s Plasa
Izložba: More, pogled s Plasa
38
40
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
41
Izložba Babić, Becić, Miše
Izložba Babić, Becić, Miše
44
I. zagrebački božićni zbor
I. zagrebački božićni zbor
45
III. dječji dan
III. dječji dan
46
Gospodarska izložba
Gospodarska izložba
47
Dan hrvatske seljačke kulture
Dan hrvatske seljačke kulture
48
Časopis Mladost
Časopis Mladost
49
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
50
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
51
Plamen
Plamen
52
Književna republika
Književna republika
53
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
54