Probrano po: Litografija
Licenca Milanu Kovačeviću za vršenje liječničke i kirurške prakse u državi Pennsylvaniji
Licenca Milanu Kovačeviću za vršenje liječničke i kirurške prakse u državi Pennsylvaniji
1
Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora
Zakletva Branke Jukić na dan promocije 26.VI 1980. - Ženevska zakletva u prigodi promoviranja doktora
2
Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem
Odlikovanje dr. Viktora Boića ordenom rada sa zlatnim vijencem
3
Povelja člana Hrvatskog farmaceutskog društva Milana Tkalčića
Povelja člana Hrvatskog farmaceutskog društva Milana Tkalčića
4
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
5
Diploma - priznanje ljekarniku Žigi Ključecu / Srebrna medalja za izložene predmete
Diploma - priznanje ljekarniku Žigi Ključecu / Srebrna medalja za izložene predmete
6
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
Tirocinijska diploma Gustava Porschinskoga
7
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
Spomen-diploma dr. Viktoru Boiću
8
Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću
Povelja ordena rada i reda dr. Stjepanu Vidakoviću
9
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
Povelja ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima dr. Viktoru Boiću
10
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za "Elsa fluid" na izložbi u Londonu
11
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
Povelja začasnog člana Zbora liječnika Hrvatske, Slavonije i Medjumurja u Zagrebu dr. Franje Dursta
12
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
Diploma doktora medicine Vladimira Katičića
13
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
14
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
Počasna diploma Zbora liječnika Hrvatske dr. Franji Durstu
15
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
Povelja redovitog člana Sbora liečnika dr. Franje Dursta
16
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
Povelja Češkog liječničkog društva prof. dr. Franji Durstu
17
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
Diploma magistra farmacije Konstantina Vouka
18
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
Povelja priznanja doktoru Vladimiru Njegovanu
19
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
Povelja redovnog člana Apotekarske komore Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Pavla Primorca
20
Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera
Diploma tropske medicine doktora Luje Thallera
21
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
Tirocinijska diploma Valentina Vouka
22
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
Povelja konzultanta Instituta za tumore dr. Stjepana Vidakovića
23
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido "Elsa" - Počasna diploma zlatne medalje za Elsa fluid dodijeljena E.V.Felleru
24
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
Tirocinijska diploma Kazimira Seitza
25
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
Tirocinijska diploma Maximiliana Teicha
26
Urania
Urania
27
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
Izložbe trgovačko-obrtnog muzeja
28
Umjetnička izložba na Rijeci
Umjetnička izložba na Rijeci
29
Marya Delvard
Marya Delvard
30
Maja de Strozzi pjeva
Maja de Strozzi pjeva
31
Jogura
Jogura
32
Liker Stari graničar
Liker Stari graničar
33
Velika zabava Gospojinskog kluba
Velika zabava Gospojinskog kluba
34
Koncert Tkalčić - Gruss
Koncert Tkalčić - Gruss
35
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
36
I. hrvatski svesokolski slet
I. hrvatski svesokolski slet
37
Izložba: More, pogled s Plasa
Izložba: More, pogled s Plasa
38
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
Hrvatski proljetni salon - intimna izložba Ive Simonović i Zdenke Pexider-Sieger
39
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
XVI. izložba grupe hrvatskih umjetnika
40
4. izložba Babić, Becić, Miše
4. izložba Babić, Becić, Miše
41
Zagrebačka dionička pivovara
Zagrebačka dionička pivovara
42
L'art Médieval Yougoslave, Paris
L'art Médieval Yougoslave, Paris
43
Izložba Babić, Becić, Miše
Izložba Babić, Becić, Miše
44
I. zagrebački božićni zbor
I. zagrebački božićni zbor
45
III. dječji dan
III. dječji dan
46
Gospodarska izložba
Gospodarska izložba
47
Dan hrvatske seljačke kulture
Dan hrvatske seljačke kulture
48
Časopis Mladost
Časopis Mladost
49
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
Izložba Hrvatskog društva umjetnosti
50
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
Umjetnička predavanja Koste Strajnića
51
Plamen
Plamen
52
Književna republika
Književna republika
53
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
Dubrovnik - posjetite Jugoslaviju
54
10. izložba: Babić, Becić, Bulić, Kovačević, Režek, Tomašević
10. izložba: Babić, Becić, Bulić, Kovačević, Režek, Tomašević
55