Probrano po: Dubrovnik
Obitelj Levi Mondolfo: riječki Židovi dubrovačkoga podrijetla
Obitelj Levi Mondolfo: riječki Židovi dubrovačkoga podrijetla
31
Doba obnove: krađe vezane uz poslijepotresnu obnovu Dubrovnika nakon Velike trešnje 1667.
Doba obnove: krađe vezane uz poslijepotresnu obnovu Dubrovnika nakon Velike trešnje 1667.
32
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
33
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
34
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
35
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
36
Teatar Lero izvan granica
Teatar Lero izvan granica
37
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
38
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
39
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 6 : Odabrane biografije (Pi-Z) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 6 : Odabrane biografije (Pi-Z) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
40
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
41
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
42
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća : Posebna izdanja. Serija: Monografije / Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća : Posebna izdanja. Serija: Monografije / Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
43
Paola Albini, The Great 1667 Dalmatia Earthquake. An In-Depth
Case Study. Cham: Springer International Publishing, 2015 : [prikaz]
Paola Albini, The Great 1667 Dalmatia Earthquake. An In-Depth Case Study. Cham: Springer International Publishing, 2015 : [prikaz]
44
Valobran Kaše: tijek i način izgradnje, primijenjene antičke tehnike gradnje u renesansi
Valobran Kaše: tijek i način izgradnje, primijenjene antičke tehnike gradnje u renesansi
45
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
46
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
47
Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću
Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću
48
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
49
Predgrađe dubrovačke Civitas
Predgrađe dubrovačke Civitas
50
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
51
Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine
Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine
52
Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog skladatelja 16. stoljeća, posvećeni nekim uglednicima Poreča, Zadra i Dubrovnika
Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog skladatelja 16. stoljeća, posvećeni nekim uglednicima Poreča, Zadra i Dubrovnika
53
Stjepan Krasić, Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna Dominikanskoga samostana u Dubrovniku. Health Care and the Old Pharmacy in the Dominican Monastery in Dubrovnik. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2010 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Stjepan Krasić, Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna Dominikanskoga samostana u Dubrovniku. Health Care and the Old Pharmacy in the Dominican Monastery in Dubrovnik. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2010 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
54
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj - rujan 1945) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj - rujan 1945) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
55
Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata (1918-1941) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata (1918-1941) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
56
Ivana Prijatelj Pavičić, U potrazi za izgubljenim slikarstvom. O majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća [In Search of Lost Art. On Master Lovro of Kotor and Painting from Dubrovnik to Kotor during the Second Half of the Fifteenth Century]. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2013 : [review] : Dubrovnik Annals
Ivana Prijatelj Pavičić, U potrazi za izgubljenim slikarstvom. O majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća [In Search of Lost Art. On Master Lovro of Kotor and Painting from Dubrovnik to Kotor during the Second Half of the Fifteenth Century]. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2013 : [review] : Dubrovnik Annals
57
The study room (studio) in the Ragusan houses of the first half of the fifteenth century : Dubrovnik Annals
The study room (studio) in the Ragusan houses of the first half of the fifteenth century : Dubrovnik Annals
58
The estate of the Volcassio family in medieval Dubrovnik : Dubrovnik Annals
The estate of the Volcassio family in medieval Dubrovnik : Dubrovnik Annals
59
Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca
Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca
60