Probrano po: Dubrovnik
Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća
Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća
61
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću
62
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću
63
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
64
Talijanska keramika maiolica berettina s arheološkog istraživanja u jezgri Dubrovnika : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Talijanska keramika maiolica berettina s arheološkog istraživanja u jezgri Dubrovnika : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
65
Metode i tehnike komunikacije između vlasti i poslanika u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Metode i tehnike komunikacije između vlasti i poslanika u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
66
Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
67
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
68
Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
69
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
70
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
71
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
72
Dubrovački moćnik glave Sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Dubrovački moćnik glave Sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
73
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
74
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
75
Metafora ljepote grada Dubrovnika i Granade kao slika utjecaja pjesništva orijentalnog Drugog u hrvatskoj bugarštici Prijatelj Dubrovčanom i u španjolskoj romanci Abenámar : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Metafora ljepote grada Dubrovnika i Granade kao slika utjecaja pjesništva orijentalnog Drugog u hrvatskoj bugarštici Prijatelj Dubrovčanom i u španjolskoj romanci Abenámar : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
76
Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
77
Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
78
Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću
Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću
79
Prostorna i funkcionalna klasifikacija dubrovačke ladanjske arhitekture: doprinos društvenom vrednovanju
Prostorna i funkcionalna klasifikacija dubrovačke ladanjske arhitekture: doprinos društvenom vrednovanju
80
Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century
Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century
81
The rhythm of crime: Annual and monthly distribution of crime in the Dubrovnik Republic in the eighteenth century
The rhythm of crime: Annual and monthly distribution of crime in the Dubrovnik Republic in the eighteenth century
82
Prilog poznavanju prvih dubrovačkih slikarica
Prilog poznavanju prvih dubrovačkih slikarica
83
Proizvodnja električne energije i prehrambena proizvodnja na dubrovačkom području do Drugog svjetskog rata
Proizvodnja električne energije i prehrambena proizvodnja na dubrovačkom području do Drugog svjetskog rata
84
Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995-2006)
Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995-2006)
85
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
86
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
87
Le siege russo-monténégrin de Dubrovnik en l'an 1806
Le siege russo-monténégrin de Dubrovnik en l'an 1806
88
Johannes Andalus de Sibilia magister ; Dubrovnik ; Juan di Andaluzia-Sevilja
Johannes Andalus de Sibilia magister ; Dubrovnik ; Juan di Andaluzia-Sevilja
89
Dubrovnik Dominikanci
Dubrovnik Dominikanci
90