Probrano po: Dubrovnik
Arhitekt i grad - dubrovački opus Nikole Dobrovića
Arhitekt i grad - dubrovački opus Nikole Dobrovića
2
Arboretum Trsteno - perivoj renesansnoga ljetnikovca
Arboretum Trsteno - perivoj renesansnoga ljetnikovca
3
Baptism and marriage witnesses of the Catholics of Dubrovnik (1870-1871)
Baptism and marriage witnesses of the Catholics of Dubrovnik (1870-1871)
4
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
Monumenta Congregationis Sancti Dominici de Ragusio Ordinis Fratrum Praedicatorum : seculum primum ab anno MCCXXV ad annum MCCCXXIV : editio princeps : Monumenta historica Ragusina
13
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
Dva priloga povijesti dubrovačkih akademija
14
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
15
The rhetoric of the frontier of Christendom in the diplomacy of Renaissance Ragusa (Dubrovnik)
The rhetoric of the frontier of Christendom in the diplomacy of Renaissance Ragusa (Dubrovnik)
16
Franko Mirošević, Dubrovački kotar u nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Udruga antifašista Dubrovnik, Dubrovnik 2016. : [prikaz]
Franko Mirošević, Dubrovački kotar u nezavisnoj Državi Hrvatskoj, Udruga antifašista Dubrovnik, Dubrovnik 2016. : [prikaz]
17
Hrvatsko-srpski odnosi na stranicama Crvene Hrvatske
Hrvatsko-srpski odnosi na stranicama Crvene Hrvatske
18
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 9 : Osobna imena : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 9 : Osobna imena : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
19
Mobilizacija ljudi, konja, stoke i prijevoznih sredstava u Dubrovačkom kotaru 1914.
Mobilizacija ljudi, konja, stoke i prijevoznih sredstava u Dubrovačkom kotaru 1914.
20
Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća
Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća
21
Marco Moroni, Tra le due sponde dell'Adriatico. Rapporti economici, culturali e devozionali in eta moderna [Between the Two Adriatic Coasts. Economic, Cultural and Devotional Relations in the Modern Era]. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2010 : [review]
Marco Moroni, Tra le due sponde dell'Adriatico. Rapporti economici, culturali e devozionali in eta moderna [Between the Two Adriatic Coasts. Economic, Cultural and Devotional Relations in the Modern Era]. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2010 : [review]
22
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 46. Dubrovnik - Zagreb: Gradska župa Gospe Velike, Institut za povijest umjetnosti, 2014 : [prikaz]
Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Studije i monografije Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 46. Dubrovnik - Zagreb: Gradska župa Gospe Velike, Institut za povijest umjetnosti, 2014 : [prikaz]
23
Oleh Havrylyshyn i Nora Srzentić, Economy of Ragusa, 1300 - 1800. The Tiger of the Medieval Mediterranean [Ekonomija Dubrovnika, 1300-1800. Tigar srednjovjekovnog Mediterana]. Zagreb: Croatian National Bank, 2014 : [prikaz]
Oleh Havrylyshyn i Nora Srzentić, Economy of Ragusa, 1300 - 1800. The Tiger of the Medieval Mediterranean [Ekonomija Dubrovnika, 1300-1800. Tigar srednjovjekovnog Mediterana]. Zagreb: Croatian National Bank, 2014 : [prikaz]
24
Informal power structures and godparent networks of the Ragusan nobility in the second half of the eighteenth century
Informal power structures and godparent networks of the Ragusan nobility in the second half of the eighteenth century
25
Per favore della Soltana: moćne osmanske žene i dubrovački diplomati
Per favore della Soltana: moćne osmanske žene i dubrovački diplomati
26
Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća
Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća
27
Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i “zakupno kneštvo” Giovannija Dandola (oko 1209-1235)
Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i “zakupno kneštvo” Giovannija Dandola (oko 1209-1235)
28
Arheološko istraživanje ispod mosta od Pila u Dubrovniku
Arheološko istraživanje ispod mosta od Pila u Dubrovniku
29
Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća
Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća
30
Obitelj Levi Mondolfo: riječki Židovi dubrovačkoga podrijetla
Obitelj Levi Mondolfo: riječki Židovi dubrovačkoga podrijetla
31
Doba obnove: krađe vezane uz poslijepotresnu obnovu Dubrovnika nakon Velike trešnje 1667.
Doba obnove: krađe vezane uz poslijepotresnu obnovu Dubrovnika nakon Velike trešnje 1667.
32
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća
33
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914)
34
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća
35
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području
36
Teatar Lero izvan granica
Teatar Lero izvan granica
37
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
38
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 5 : Odabrane biografije (E-Pe) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
39
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 6 : Odabrane biografije (Pi-Z) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 6 : Odabrane biografije (Pi-Z) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
40
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
Vlastela grada Dubrovnika : Sv. 7 : Genealogije (A-L) : Posebna izdanja. Serija: Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice
41
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
Mit o Dubrovniku : diskursi o identitetu renesansnoga grada
42
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća : Posebna izdanja. Serija: Monografije / Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Kolenda u Dubrovniku : tradicija kolendavanja od 13. do 21. stoljeća : Posebna izdanja. Serija: Monografije / Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
43
Paola Albini, The Great 1667 Dalmatia Earthquake. An In-Depth
Case Study. Cham: Springer International Publishing, 2015 : [prikaz]
Paola Albini, The Great 1667 Dalmatia Earthquake. An In-Depth Case Study. Cham: Springer International Publishing, 2015 : [prikaz]
44
Valobran Kaše: tijek i način izgradnje, primijenjene antičke tehnike gradnje u renesansi
Valobran Kaše: tijek i način izgradnje, primijenjene antičke tehnike gradnje u renesansi
45
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
Obliti privatorum... Nacrt za jednu poetiku političke prakse
46
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine
47
Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću
Trgovci iz gradova pokrajine Marche aktivni u Dubrovniku u 16. stoljeću
48
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija
49
Predgrađe dubrovačke Civitas
Predgrađe dubrovačke Civitas
50
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
Skladbe starih hrvatskih skladatelja 18. stoljeća iz Dubrovnika i Krka – za klavir
51
Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine
Prvi europski spomen naziva trompetta u Dubrovniku 1302. godine
52
Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog skladatelja 16. stoljeća, posvećeni nekim uglednicima Poreča, Zadra i Dubrovnika
Madrigali Gian Domenica Martorette, talijanskog skladatelja 16. stoljeća, posvećeni nekim uglednicima Poreča, Zadra i Dubrovnika
53
Stjepan Krasić, Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna Dominikanskoga samostana u Dubrovniku. Health Care and the Old Pharmacy in the Dominican Monastery in Dubrovnik. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2010 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Stjepan Krasić, Zdravstvena kultura i nekadašnja ljekarna Dominikanskoga samostana u Dubrovniku. Health Care and the Old Pharmacy in the Dominican Monastery in Dubrovnik. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2010 : [prikaz] : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
54
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj - rujan 1945) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Prihvatilište za repatrirce u Dubrovniku (srpanj - rujan 1945) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
55
Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata (1918-1941) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata (1918-1941) : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
56
Ivana Prijatelj Pavičić, U potrazi za izgubljenim slikarstvom. O majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća [In Search of Lost Art. On Master Lovro of Kotor and Painting from Dubrovnik to Kotor during the Second Half of the Fifteenth Century]. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2013 : [review] : Dubrovnik Annals
Ivana Prijatelj Pavičić, U potrazi za izgubljenim slikarstvom. O majstoru Lovru iz Kotora i slikarstvu na prostoru od Dubrovnika do Kotora tijekom druge polovice XV. stoljeća [In Search of Lost Art. On Master Lovro of Kotor and Painting from Dubrovnik to Kotor during the Second Half of the Fifteenth Century]. Dubrovnik: Matica hrvatska - Ogranak Dubrovnik, 2013 : [review] : Dubrovnik Annals
57
The study room (studio) in the Ragusan houses of the first half of the fifteenth century : Dubrovnik Annals
The study room (studio) in the Ragusan houses of the first half of the fifteenth century : Dubrovnik Annals
58
The estate of the Volcassio family in medieval Dubrovnik : Dubrovnik Annals
The estate of the Volcassio family in medieval Dubrovnik : Dubrovnik Annals
59
Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca
Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca
60
Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom Dubrovniku
Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom Dubrovniku
61
Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća
Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća
62
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću
Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću
63
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću
Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću
64
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća
65
Talijanska keramika maiolica berettina s arheološkog istraživanja u jezgri Dubrovnika : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Talijanska keramika maiolica berettina s arheološkog istraživanja u jezgri Dubrovnika : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
66
Metode i tehnike komunikacije između vlasti i poslanika u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Metode i tehnike komunikacije između vlasti i poslanika u pregovorima oko proširenja dubrovačkih granica : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
67
Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Sveta godina 1550. u Dubrovniku: svetkovine, prijepori i pojedinci : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
68
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku
69
Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Prijevodi sefardskih ketuba Državnog arhiva u Dubrovniku : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
70
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada
71
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
Poetika katastrofe - pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici
72
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća
73
Dubrovački moćnik glave Sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Dubrovački moćnik glave Sv. Stjepana Ugarskog u Stolnom Biogradu : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
74
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
Nasilje prema djeci i kriminal mladih u Dubrovniku u 18. stoljeću
75
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Venecija i Dubrovnik u vrijeme velikog potresa 1667. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
76
Metafora ljepote grada Dubrovnika i Granade kao slika utjecaja pjesništva orijentalnog Drugog u hrvatskoj bugarštici Prijatelj Dubrovčanom i u španjolskoj romanci Abenámar : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Metafora ljepote grada Dubrovnika i Granade kao slika utjecaja pjesništva orijentalnog Drugog u hrvatskoj bugarštici Prijatelj Dubrovčanom i u španjolskoj romanci Abenámar : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
77
Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
78
Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine : Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku
79
Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću
Kirurzi i brijači - vještaci u postupcima dubrovačkog Kaznenog suda u 18. stoljeću
80
Prostorna i funkcionalna klasifikacija dubrovačke ladanjske arhitekture: doprinos društvenom vrednovanju
Prostorna i funkcionalna klasifikacija dubrovačke ladanjske arhitekture: doprinos društvenom vrednovanju
81
Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century
Piero Pantella from Piacenza and the textile industry of Dubrovnik (Ragusa) in the first half of the fifteenth century
82
The rhythm of crime: Annual and monthly distribution of crime in the Dubrovnik Republic in the eighteenth century
The rhythm of crime: Annual and monthly distribution of crime in the Dubrovnik Republic in the eighteenth century
83
Prilog poznavanju prvih dubrovačkih slikarica
Prilog poznavanju prvih dubrovačkih slikarica
84
Proizvodnja električne energije i prehrambena proizvodnja na dubrovačkom području do Drugog svjetskog rata
Proizvodnja električne energije i prehrambena proizvodnja na dubrovačkom području do Drugog svjetskog rata
85
Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995-2006)
Analiza sadržaja novinskih napisa o kupoprodaji nekretnina u staroj gradskoj jezgri Dubrovnika (1995-2006)
86
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
Hrvatska institucionalna i izvaninstitucionalna kazališna scena: supostojanje i/ili suprotstavljanje? - Primjer Studentskoga teatra Lero iz Dubrovnika : Krležini dani u Osijeku
87
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Zlata Blažina Tomić, Kacamorti i kuga: utemeljenje i razvoj zdravstvene službe u Dubrovniku, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Posebna izdanja (Monografije), knj. 27, Zagreb - Dubrovnik 2007. : [prikaz] : Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
88
Le siege russo-monténégrin de Dubrovnik en l'an 1806
Le siege russo-monténégrin de Dubrovnik en l'an 1806
89
Johannes Andalus de Sibilia magister ; Dubrovnik ; Juan di Andaluzia-Sevilja
Johannes Andalus de Sibilia magister ; Dubrovnik ; Juan di Andaluzia-Sevilja
90
Dubrovnik Dominikanci
Dubrovnik Dominikanci
91
Dubrovnik Srce Isusovo
Dubrovnik Srce Isusovo
92
Dubrovnik Mala braća
Dubrovnik Mala braća
93
Dubrovnik (Gruž) sv. Križ
Dubrovnik (Gruž) sv. Križ
94
Dubrovnik Katedrala
Dubrovnik Katedrala
95
Dubrovnik isusovci sv. Ignacije
Dubrovnik isusovci sv. Ignacije
96
Dubrovnik sv. Vlaho
Dubrovnik sv. Vlaho
97
Dubrovnik Samostan sv. Klare
Dubrovnik Samostan sv. Klare
98
Sinfonia col violini e corno obligato del Sig.r Antonio Contino d Sorgo basso / del Sig. Antonio contino di Sorgo
Sinfonia col violini e corno obligato del Sig.r Antonio Contino d Sorgo basso / del Sig. Antonio contino di Sorgo
99
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
Popis muzikalija Katedrale u Dubrovniku
100