Probrano po: Hvar
Hvaranin Damjan Nembri (1584-oko 1648) i njegovi
Hvaranin Damjan Nembri (1584-oko 1648) i njegovi "Večernji psalmi"
1
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
Informativni izvještaj o fondovima dvaju notnih arhiva u Hvaru (rujan 1975)
2
Govor Pitava od Hraste do danas
Govor Pitava od Hraste do danas
4
Španjolski slikar Juan Boschetus na Hvaru
Španjolski slikar Juan Boschetus na Hvaru
5
Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555.
Potpis na hrvatskom pismu hvarskog dominikanca fra Jurja Starijanića iz g. 1555.
6
Borba pučana hvarske komune 1510.-1514. g. između dva simpozija : stari i novi izvori i njihovi odnosi : utjecaj novih otkrića na sadržaj i poruke Ivanićeva ustanka
Borba pučana hvarske komune 1510.-1514. g. između dva simpozija : stari i novi izvori i njihovi odnosi : utjecaj novih otkrića na sadržaj i poruke Ivanićeva ustanka
7
Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
Hvarske komunalne mjere za dužinu i površinu kroz stoljeća : Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru
8
500. obljetnica ustanka hvarskih pučana : zbornik radova sa znanstvenog skupa (Hvar-Stari Grad-Vrbanj, 26.-28. V. 2010.
9
Hvar Franjevačka crkva
Hvar Franjevačka crkva
10
Hvar katedrala
Hvar katedrala
11
Popis muzikalija na koru Katedrale u Hvaru popis sastavila Janka Šanjek
12
Popis muzikalija na koru crkve Franjevačkog samostana u Hvaru popis sastavila Janka Šanjek
13