Probrano po: Šibenik
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
Andreas Vicentinus habitator Venetiis
1
Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016. : [prikaz]
Kristijan Juran, Stari i novi stanovnici Šibenika i njegovih predgrađa u drugoj polovici 17. i početkom 18. stoljeća, Državni arhiv u Šibeniku, Šibenik 2016. : [prikaz]
2
Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godine
Osobni predmeti vojnih zapovjednika na pomorskom pohodu. Primjer materijalnih predmeta šibenskih patricija ser Tome Tomaševića i ser Šimuna Tavelića na križarskom pohodu 1463. godine
3
Poljičko-šibenske isprave iz 1801.
Poljičko-šibenske isprave iz 1801.
4
Poparić fra Šimun
Poparić fra Šimun
5
Šibenik crkva sv. Spasa sada pravoslavna
Šibenik crkva sv. Spasa sada pravoslavna
7
Šibenik Katedrala
Šibenik Katedrala
8
Šibenik Nova crkva (Valverde)
Šibenik Nova crkva (Valverde)
12
Šibenik sv. Dominik
Šibenik sv. Dominik
14
Šibenik sv. Frane
Šibenik sv. Frane
16
Šibenik Sv. Križ
Šibenik Sv. Križ
23
Šibenik Sv. Lovro franjevci, Mala Braća
Šibenik Sv. Lovro franjevci, Mala Braća
26
Šibenik Sv. Nikola (sada muzej)
Šibenik Sv. Nikola (sada muzej)
28
Šibenik ž. c. Sv. Ivan
Šibenik ž. c. Sv. Ivan
29
Vicentini Andrea
Vicentini Andrea
30