Probrano po: Hrvatska
Rare birds in Croatia. The fourth report of the Croatian Birds Rarities Committee
Rare birds in Croatia. The fourth report of the Croatian Birds Rarities Committee
1
Antun Mandić, biskup, realizator školskih reformi u Hrvatskoj
Antun Mandić, biskup, realizator školskih reformi u Hrvatskoj
2
Građanskopravna zaštita okoliša u sudskoj praksi : [uvodno izlaganje]
Građanskopravna zaštita okoliša u sudskoj praksi : [uvodno izlaganje]
3
Građanskopravna zaštita od štetnih imisija : [uvodno izlaganje]
Građanskopravna zaštita od štetnih imisija : [uvodno izlaganje]
4
Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša : [uvodno izlaganje]
Svjetlosno onečišćenje u okviru kaznenopravne zaštite okoliša : [uvodno izlaganje]
5
Ugrožavanje okoliša bukom : [uvodno izlaganje]
Ugrožavanje okoliša bukom : [uvodno izlaganje]
6
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela protiv okoliša: teorijsko utemeljenje u odgovarajućoj regulaciji : [uvodno izlaganje]
Odgovornost pravnih osoba za kaznena djela protiv okoliša: teorijsko utemeljenje u odgovarajućoj regulaciji : [uvodno izlaganje]
7
Pravna zaštita kvalitete zraka u europskom i hrvatskom pravu : [uvodno izlaganje]
Pravna zaštita kvalitete zraka u europskom i hrvatskom pravu : [uvodno izlaganje]
8
Razvoj reguliranja zaštite zraka od onečišćenja u hrvatskom pravu : [uvodno izlaganje]
Razvoj reguliranja zaštite zraka od onečišćenja u hrvatskom pravu : [uvodno izlaganje]
9
Izrada i provedba dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u području pod suverenitetom Republike Hrvatske : [Rasprava]
Izrada i provedba dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem u području pod suverenitetom Republike Hrvatske : [Rasprava]
10
Jurisdikcija Hrvatske glede zaštite morskoga okoliša i pitanje proglašenja njezina gospodarskoga pojasa u Jadranskome moru : [Rasprava]
Jurisdikcija Hrvatske glede zaštite morskoga okoliša i pitanje proglašenja njezina gospodarskoga pojasa u Jadranskome moru : [Rasprava]
11
Pravni sustavi građanske odgovornosti za onečišćenje mora s pomorskih objekata u hrvatskom zakonodavstvu : [uvodno izlaganje]
Pravni sustavi građanske odgovornosti za onečišćenje mora s pomorskih objekata u hrvatskom zakonodavstvu : [uvodno izlaganje]
12
Pravna zaštita prostora : okrugli stol održan 17. listopada 2016. u palači Akademije u Zagrebu : Modernizacija prava
13
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
14
Energetska učinkovitost i gradnja : [uvodno izlaganje]
Energetska učinkovitost i gradnja : [uvodno izlaganje]
16
Sudjelovanje javnosti u gradnji i prostornom uređenju : [uvodno izlaganje]
Sudjelovanje javnosti u gradnji i prostornom uređenju : [uvodno izlaganje]
17
Nedostaci i mogući smjerovi unapređenja pravnog uređenja prostornog uređenja i gradnje : [uvodno izlaganje]
Nedostaci i mogući smjerovi unapređenja pravnog uređenja prostornog uređenja i gradnje : [uvodno izlaganje]
18
Planiranje korištenja zemljišta : [uvodno izlaganje]
Planiranje korištenja zemljišta : [uvodno izlaganje]
19
Socijalni i sociološki značaj prostora u suvremenom društvu : [uvodno izlaganje]
Socijalni i sociološki značaj prostora u suvremenom društvu : [uvodno izlaganje]
20
Arhitektonski prostor i današnji arhitektov trenutak stvaralaštva : [uvodno izlaganje]
Arhitektonski prostor i današnji arhitektov trenutak stvaralaštva : [uvodno izlaganje]
21
Otvaranje Okruglog stola
Otvaranje Okruglog stola
22
Zatvaranje Okruglog stola
Zatvaranje Okruglog stola
23
Struktura i karakteristike inovacijskog sustava u Hrvatskoj : [rasprava]
Struktura i karakteristike inovacijskog sustava u Hrvatskoj : [rasprava]
25
O patentiranju u Hrvatskoj : [rasprava]
O patentiranju u Hrvatskoj : [rasprava]
26
O zaštiti autorskih u izvodilačkih prava u glazbenoj industriji : [rasprava]
O zaštiti autorskih u izvodilačkih prava u glazbenoj industriji : [rasprava]
27
Zaštita intelektualnog vlasništva u istraživačkom i inovacijskom sveučilišnom ekosustavu : [rasprava]
Zaštita intelektualnog vlasništva u istraživačkom i inovacijskom sveučilišnom ekosustavu : [rasprava]
28
Arhitektura je izraz kulture : [rasprava]
Arhitektura je izraz kulture : [rasprava]
29
Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva : [uvodno izlaganje]
Pravna zaštita prava industrijskog vlasništva : [uvodno izlaganje]
30