Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
Sinteza srednjovjekovne književnosti Bosne i Hercegovine : Herta Kuna: Srednjovjekovna bosanska književnost. Sarajevo, Forum Bosnae, 2008. : [prikaz] : Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
1
Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata(1537-1645. godine), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016. : [prikaz]
Fazileta Hafizović, Kliški sandžak od osnivanja do početka Kandijskog rata(1537-1645. godine), Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo, 2016. : [prikaz]
4
Analysis of bottlenecks related to Port of Ploče and its Bosnian link
Analysis of bottlenecks related to Port of Ploče and its Bosnian link
5
Prometno povezivanje Bosne i Hercegovine u kontekstu uspostave intermodalnih prometnih koridora
Prometno povezivanje Bosne i Hercegovine u kontekstu uspostave intermodalnih prometnih koridora
6
Regulatorni aspekti tranzita između EU i non-EU područja
Regulatorni aspekti tranzita između EU i non-EU područja
7
Međusobni utjecaj koridora Vc i Jadransko-jonskog koridora i njihova važnost u prometnom povezivanju srednjeg Jadrana i Podunavlja
Međusobni utjecaj koridora Vc i Jadransko-jonskog koridora i njihova važnost u prometnom povezivanju srednjeg Jadrana i Podunavlja
8
Prikaz koridora koji obilaze područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine
Prikaz koridora koji obilaze područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine
9
Slivanjski govori ili „kako govori Neretva” : Perina Vukša Nahod. 2017. Slivanjski govori: fonologija i morfologija.
Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; [prikaz]
Slivanjski govori ili „kako govori Neretva” : Perina Vukša Nahod. 2017. Slivanjski govori: fonologija i morfologija. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje ; [prikaz]
10
Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtom na zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i -i
Deklinacija neličnih zamjenica u bosansko-humskim poveljama s posebnim osvrtom na zamjenice s navescima: -zi, -r/-re i -i
18
Matija Divković kao reformator ćirilice
Matija Divković kao reformator ćirilice
19
O stilskim svojstvima Divkovićeva djela Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije - figure misli
O stilskim svojstvima Divkovićeva djela Sto čudesa aliti zlamen'ja blažene i slavne Bogorodice, Divice Marije - figure misli
20
Povijesne bilješke Ivana Velikanovića sačuvane u Fermendžinovu djelu Chronicon... Bosnae Argentinae
Povijesne bilješke Ivana Velikanovića sačuvane u Fermendžinovu djelu Chronicon... Bosnae Argentinae
21
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih
spisa (16.-17 stoljeće)
Ogranak humske velikaške obitelji Kosača u Mlecima: tragom oporučnih spisa (16.-17 stoljeće)
22
Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kuma
Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kuma
23
Zlatni danci : život i djelo Jagode Truhelke : zbornik radova znanstvenog skupa, [Osijek, 6. i 7. studenoga 1997.]
24
Život i djelo o. Euzebija Fermendžina : znanstveni skup, Našice, 19. i 20. rujna 1998.
25
Vjersko i kulturno središte Plehan
Vjersko i kulturno središte Plehan
26
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
Ženidba. Narodni običaji u Matićima (Bosna) (1907.) : Zbornik za narodni život i običaje
27
Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini
Pogled u toponimiju sela Hrasno u istočnoj Hercegovini
28
Andrija Kačić Miošić u bosansko-hercegovačkoj periodici (1850. - 1945.)
Andrija Kačić Miošić u bosansko-hercegovačkoj periodici (1850. - 1945.)
30