Duknovićeva vrata franjevačkog samostana u Ankoni / Cvito Fisković
Duknovićeva vrata franjevačkog samostana u Ankoni / Cvito Fisković
13
Franjevački samostan Zaostrog
Franjevački samostan Zaostrog
26