Probrano po: 1867
Arkeologičke crtice : RAD
Arkeologičke crtice : RAD
1
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
Zapisi iz nekoliko rukopisa : RAD
2
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
Prilozi za sbirku srbskih i bosanskih listina : RAD
3
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
Istorija srpske književnosti. Pregled ugadjan za školsku potrebu. Napisao Stojan Novaković. 1867. u Beogradu : [književna obznana] : RAD
4
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
Bogomili, cr'kva bosan'ska i kr'stjani. Istorička rasprava. Napisao dr. Božidar Petranović. U Zadru 1867 : [književna obznana] : RAD
5
Knj. 1(1867) : RAD
6
-*  i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
-* i * u istoriji slovenskih jezika : RAD
7
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Članovi Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
8
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
Izvještaj o dosadanjoj radnji opisivanja narodnijeh običaja pravnijeh : [književna obznana] : RAD
9
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1866-1867] : RAD
10
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
Moskovska etnografička izložba u svibnju 1867 : RAD
11
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
O selitbi i obsegu putovanja naših običnijih selica ptica : RAD
12
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
Poslovnik Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti : RAD
13
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
Pregled hrvatske poviesti. Nacrtao prof. Sime Ljubić. Riečki Emidija Mohovića tiskarski kamen. zavod. 1867 : [književna obznana] : RAD
15
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
Prinesci malakologijji hrvatskoj : RAD
16
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : [2. Besjeda predsjednikova; 3. Izvještaj tajnikov] : RAD
17
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
Prva svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 28. srpnja 1867 : 1. Besjeda preuzvišenoga gosp. pokrovitelja : RAD
18
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
Spomenik narodnoga običajnoga prava iz XVI. vijeka : [književna obznana] : RAD
19
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
Pravila Narodnoga zemaljskoga muzeja u Zagrebu : RAD
20
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji (sabrano u okolici Križevaca)
Narodne pjesme, pripovijetke i običaji (sabrano u okolici Križevaca)
21