Probrano po: 1871
Tirocinijska diploma Ivana Csillagha
Tirocinijska diploma Ivana Csillagha
1
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
2
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9. studenoga 1871. : [1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika] : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 9. studenoga 1871. : [1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj tajnika] : RAD
3
Spomenici o Stěpanu Malom. Ispisao iz mletačkog arhiva prof. Sime Ljubić. (Glasnik srpskog učenog društva. II. od., II. knj.) U Beogradu 1870 : [književna obznana] : RAD
Spomenici o Stěpanu Malom. Ispisao iz mletačkog arhiva prof. Sime Ljubić. (Glasnik srpskog učenog društva. II. od., II. knj.) U Beogradu 1870 : [književna obznana] : RAD
4
Sjeverna zora : RAD
Sjeverna zora : RAD
5
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
6
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
7
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
8
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
9
Knj. 17(1871) : RAD
10
Prisega u našem narodu : RAD
Prisega u našem narodu : RAD
11
Popravci ka glagolskim spomenikom : RAD
Popravci ka glagolskim spomenikom : RAD
12
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
13
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
14
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
15
Odlomci iz zemljopisa i narodopisa Hrvatske i Slavonije u 9. stoljeću : RAD
Odlomci iz zemljopisa i narodopisa Hrvatske i Slavonije u 9. stoljeću : RAD
16
Narodnost predmet statističkih popisa : [književna obznana] : RAD
Narodnost predmet statističkih popisa : [književna obznana] : RAD
17
Gramatika Gjurgja Križanića : [književna obznana] : RAD
Gramatika Gjurgja Križanića : [književna obznana] : RAD
18
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
19
Knj. 16(1871) : RAD
20
Zakonik Stefana Dušana cara srpskog. 1349 i 1354. Izdao i objasnio Stojan Novaković. U Biogradu 1870 : [književna obznana] : RAD
Zakonik Stefana Dušana cara srpskog. 1349 i 1354. Izdao i objasnio Stojan Novaković. U Biogradu 1870 : [književna obznana] : RAD
21
Stariji rukopisni putopisi u knjižnicah mletačkih : [književna obznana] : RAD
Stariji rukopisni putopisi u knjižnicah mletačkih : [književna obznana] : RAD
22
Serbsko-ruskij slovar'. Sostavil' P. Lavrovskij'. Izdanie Otd?lenija Russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii nauk'. Sanktpeterburg' 1870 : [književna obznana] : RAD
Serbsko-ruskij slovar'. Sostavil' P. Lavrovskij'. Izdanie Otd?lenija Russkago jazyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii nauk'. Sanktpeterburg' 1870 : [književna obznana] : RAD
23
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji republike dubrovačke : RAD
Prilozi k trgovačko-političkoj historiji republike dubrovačke : RAD
24
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
26
Flourescencija i calcescencija : RAD
Flourescencija i calcescencija : RAD
27
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
28
Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
29
Knj. 15(1871) : RAD
30