Probrano po: 1871
Flourescencija i calcescencija : RAD
Flourescencija i calcescencija : RAD
1
Stariji rukopisni putopisi u knjižnicah mletačkih : [književna obznana] : RAD
Stariji rukopisni putopisi u knjižnicah mletačkih : [književna obznana] : RAD
2
Knj. 16(1871) : RAD
3
Knj. 17(1871) : RAD
4
Knj. 15(1871) : RAD
5
Knj. 14(1871) : RAD
6
Akcenti u adjektiva : RAD
Akcenti u adjektiva : RAD
8
Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru Hrvatske, za godinu 1870 : RAD
9
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
10
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
Brojanica ili deset glagolskih zrnac : RAD
11
Documenta ad Forumiulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regesta collegit Prof. A. S. Minotto Doct. Decur. Hist. tradendae, a veturum monumentorum in provincia Forijulii curatoribus propriis sumptibus edita. Vol. I. sect. 1. continens documenta usque ad a. MCCCXXXIII. Venetiis, typis Joh. Cecchini 1870 : [književna obznana] : RAD
Documenta ad Forumiulii, Patriarchatum Aquilejensem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia, inde a recessiore tempore usque ad medium seculum XV regesta collegit Prof. A. S. Minotto Doct. Decur. Hist. tradendae, a veturum monumentorum in provincia Forijulii curatoribus propriis sumptibus edita. Vol. I. sect. 1. continens documenta usque ad a. MCCCXXXIII. Venetiis, typis Joh. Cecchini 1870 : [književna obznana] : RAD
12
Gramatika Gjurgja Križanića : [književna obznana] : RAD
Gramatika Gjurgja Križanića : [književna obznana] : RAD
13
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1870-1871] : RAD
15
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871] : RAD
16
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
Kada i kako se preobrazi hrvatska kneževina u kraljevinu : RAD
17
Karlo Jaromir Erben : [nekrolog.] : RAD
Karlo Jaromir Erben : [nekrolog.] : RAD
18
Najnovije geografske publikacije o evropskoj Turskoj : [književna obznana] : RAD
Najnovije geografske publikacije o evropskoj Turskoj : [književna obznana] : RAD
20
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
Napredak slovinske filologije posljednih godina : [književna obznana] : RAD
21
Napredak slovinske filologije pošljednih godina : RAD
Napredak slovinske filologije pošljednih godina : RAD
22
Narodnost predmet statističkih popisa : [književna obznana] : RAD
Narodnost predmet statističkih popisa : [književna obznana] : RAD
23
O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe : RAD
O dalmatinskih i ilirskih novcih najstarije dobe : RAD
24
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
O dubrovačkoj kovnici s obzirom na raspravu prof. Norb. Dechanta: Die Münzen der Repulik Ragusa: Numismatische Zeitschrift, herausgegeben und redigirt von Chr. W. Huber. Jahrg. 1870 : RAD
25
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
O napisu na epitrahilju koji je sada u manastiru Banji blizu Kotora : RAD
26
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
O odnošajih medju Dubrovčani i Mletčani za ugar.-hr. vladanja u Dubrovniku : (od god. 1358. do god. 1526.) : RAD
27
O pridavniku : RAD
O pridavniku : RAD
28
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
O robstvu : po srbskim spomenicima i štatutima prim. dalm. gradova : RAD
29
Odlomci iz zemljopisa i narodopisa Hrvatske i Slavonije u 9. stoljeću : RAD
Odlomci iz zemljopisa i narodopisa Hrvatske i Slavonije u 9. stoljeću : RAD
30