Probrano po: 1872
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 30. listopada 1872. : [1. Besjeda predsjednika. - 2. Izvještaj tajnika. - 3. Mesić, M.: Izvod iz rasprave O životu i djelih kneza Krsta Frankopana] : RAD
1
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
Pogled na historiju istočne crkve u češkoj i stara istočna služba sv. Većeslavu : RAD
2
O dativu u slovenštini : RAD
O dativu u slovenštini : RAD
3
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
Kaćunovice (Orchideae Juss.) : RAD
4
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
5
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
Vlaške rěči u jeziku našem : RAD
6
Stariji oblici samostavni : RAD
Stariji oblici samostavni : RAD
7
Prilog za istoriju akcentuacije hrvatske ili srpske : RAD
Prilog za istoriju akcentuacije hrvatske ili srpske : RAD
8
Polarna zora kao učinak zemaljske munjine : RAD
Polarna zora kao učinak zemaljske munjine : RAD
9
Orografska razredba južno-hrvatske visočine i njezina hipsometrijska razmjerja : RAD
Orografska razredba južno-hrvatske visočine i njezina hipsometrijska razmjerja : RAD
10
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872] : RAD
11
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
12
Knj. 19(1872) : RAD
13
O prvim godinama Dušanova kraljevanja u hronološkom pogledu : RAD
O prvim godinama Dušanova kraljevanja u hronološkom pogledu : RAD
14
Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskoga mora (sabrao god. 1868 i 1871.) : RAD
Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskoga mora (sabrao god. 1868 i 1871.) : RAD
15
Mehanička teorija o toploti : RAD
Mehanička teorija o toploti : RAD
16
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1871-1872] : RAD
17
Dopunjci izpravci za stariju povjest hrvatsku : (1. Red u vladanju i rodoslovje hrvatskih kraljeva narodne dinastije. - 2. O zarobljenju hrvatskog kralja Slavice 1075 godine. - 3. O smrti hrvatskog kralja Dimitrija Svinimira) : RAD
Dopunjci izpravci za stariju povjest hrvatsku : (1. Red u vladanju i rodoslovje hrvatskih kraljeva narodne dinastije. - 2. O zarobljenju hrvatskog kralja Slavice 1075 godine. - 3. O smrti hrvatskog kralja Dimitrija Svinimira) : RAD
18
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
Botaničke crtice i dodatci na Floru hrvatsku za god. 1871 : RAD
19
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
Ždralovnice (Geraniaceae) pogledom na naravoslovnu vrst : RAD
20
Rukopisi tičući se južno-slovinske povjesti u arkivih srednje i donje Italije : [književna obznana] : RAD
Rukopisi tičući se južno-slovinske povjesti u arkivih srednje i donje Italije : [književna obznana] : RAD
21
Polisti ili Poljan najviše pomogoše ratarstvom civilizaciji zapadne Evrope a osobito Njemačke i sjedinjeni s Teutoni pod imenom Svevi izadjoše na glas u svjetskoj historiji : RAD
Polisti ili Poljan najviše pomogoše ratarstvom civilizaciji zapadne Evrope a osobito Njemačke i sjedinjeni s Teutoni pod imenom Svevi izadjoše na glas u svjetskoj historiji : RAD
22
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
Katoličeskij svjaščenik' Serb' (Horvat') Jurij Križanič', nabljušskij, javkanica, revnite vozsoedinenija cerkvej i vsego Slavjanstva v' XVI věkě. P. Bezsonova. Vyp. 1-3. Moskva 1869-1870 : [književna obznana] : RAD
23
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
24
Knj. 18(1872) : RAD
25
Ban Leget izvorna narodna opera u 3 čina / glasba od Ivana pl. Zajca
Ban Leget izvorna narodna opera u 3 čina / glasba od Ivana pl. Zajca
26
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
Ljubav i zloba prva izvorna narodna opera u 2 čina / u muziku stavio Vatroslav Lisinski
27
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
28
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
Trovator opera u 4 čina / glasba od Josipa Verdi-a
29
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
Ciganka romantična opera u 3 čina / glasba od M. W. Balfe-a
30