Probrano po: 1873
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI vieku : RAD
3
Panonija rimska : RAD
Panonija rimska : RAD
4
Knj. 25(1873) : RAD
17
Knj. 24(1873) : RAD
18
Knj. 23(1873) : RAD
19
Knj. 22(1873) : RAD
20
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba Južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
21
Bosanske stupnjevine : RAD
Bosanske stupnjevine : RAD
22
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
Brojanica ili drugih deset glagolskih zrnac : drugo kolěnce : RAD
23
Brojna vriednost slova * : RAD
Brojna vriednost slova * : RAD
24
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
Hrvati nakon bana Berislavića do muhačke bitke : RAD
25
Iztraživanje sunčane duge : RAD
Iztraživanje sunčane duge : RAD
26
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1872-1873] : RAD
27
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
Jan Erazim Vocel : nekrolog : RAD
28
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
Koje su u nas reči za vuhvenike vuhvenice itd.? : RAD
29
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
Kopernik prema svojemu životu i nauku : RAD
30