Probrano po: 1873
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
1
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
11
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
12
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
23
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
24
Teuta Drama u 5 činah / od dra. D. Demetra
Teuta Drama u 5 činah / od dra. D. Demetra
28