Probrano po: 1873
O glagolju : RAD
O glagolju : RAD
31
O hrastovih županije belovarske : RAD
O hrastovih županije belovarske : RAD
32
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
O pravu nasljedstva kod Srba na osnovu pravnoga običaja i pisanih spomenika : RAD
33
O zaimenu : RAD
O zaimenu : RAD
34
Panonija rimska : RAD
Panonija rimska : RAD
35
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 27. studenoga 1873. : 1. Besjeda predsjednika; 2. Izvještaj privr. tajnika) : RAD
36
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
Trećogorje i podloga mu u glinskom Pokupju : RAD
37
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
Trećogorje u okolini zagrebačkoj : RAD
38
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
Zaključci VIII. zasjedanja internacionalnog statističkog kongresa držanog u Peterburgu u kolovozu 1872 : RAD
39
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Župe u Hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
40
Knj. 5(1873) : Starine
55
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
Vienac : zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
56