Probrano po: 1874
Knj. 26(1874) : RAD
1
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih : RAD
2
Vienac : list za zabavi i pouci : Hemeroteka i katalozi Strossmayerove galerije
3
Knj. 29(1874) : RAD
4
Knj. 28(1874) : RAD
5
Knj. 27(1874) : RAD
6
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
Povelja člana Sbora liečnika kraljevina Hrvatske i Slavonije dr. Franje Henszlera
7
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
8
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
9
Burnjak : RAD
Burnjak : RAD
10
Dinamična teorija o plinih : RAD
Dinamična teorija o plinih : RAD
11
Fizika atomâ i molekülâ : RAD
Fizika atomâ i molekülâ : RAD
12
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
Geologički i paleontologički odnošaji u Radoboju : RAD
13
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1873] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1873] : RAD
14
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
15
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
16
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1874] : RAD
17
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1874 : RAD
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti početkom god. 1874 : RAD
18
Justus Liebig : nacrt njegove znanstvene djelatnosti : RAD
Justus Liebig : nacrt njegove znanstvene djelatnosti : RAD
19
Najnovije geografske publikacije o Balkanskom poluotoku : RAD
Najnovije geografske publikacije o Balkanskom poluotoku : RAD
20
Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskog mora sabrao god. 1873. : RAD
Naravoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskog mora sabrao god. 1873. : RAD
21
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
Nekoje riedke biline na svjetskoj izložbi u Beču 1873. : RAD
22
Nom. sing. masc. na o i na e : RAD
Nom. sing. masc. na o i na e : RAD
23
Njekoje važnije okamine iz Pokupskoga trećegorja : (dodatak razpravi naštampanoj u knjigi XXV.
Njekoje važnije okamine iz Pokupskoga trećegorja : (dodatak razpravi naštampanoj u knjigi XXV. "Radu", 53-180) : RAD
24
O Jegjupci Andrije čubranovića : RAD
O Jegjupci Andrije čubranovića : RAD
25
O naravi hervatske izreke : RAD
O naravi hervatske izreke : RAD
26
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
O postanku bilinskih sustavah po njihovu kronologičnom redu : RAD
27
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
Obrana niekoliko tobožnjih barbarizamah : RAD
28
Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira : 1. Razprava Sime Ljubića; 2. Razprava Franjo Račkoga : RAD
Pisan spomenik iz dobe hrvatskoga vojvode Branimira : 1. Razprava Sime Ljubića; 2. Razprava Franjo Račkoga : RAD
29
Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu : RAD
Poviestnička iztraživanja o Hrvoji velikom bosanskom vojvodi i spljetskom hercegu : RAD
30