Probrano po: 1875
Knj. 5 : Od godine 1403 do 1409 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
Knj. 5 : Od godine 1403 do 1409 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Knj. 33(1875) : RAD
2
knj. 32(1875) : RAD
3
Knj. 31(1875) : RAD
4
Knj. 30(1875) : RAD
5
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
6
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
Borba južnih Slovena za državnu neodvisnost u XI. vieku : RAD
7
Ivan Tomko Mrnavić : RAD
Ivan Tomko Mrnavić : RAD
8
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
9
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1875] : RAD
10
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
11
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
12
Kritički pogled na djela o slavenskom pravu : RAD
Kritički pogled na djela o slavenskom pravu : RAD
13
Kritički pogled na djela o slavenskom pravu : RAD
Kritički pogled na djela o slavenskom pravu : RAD
14
Municipija u hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
Municipija u hrvatskoj državi za narodne dinastije : RAD
15
Najstariji tragovi čovjeka : RAD
Najstariji tragovi čovjeka : RAD
16
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
O klasifikaciji u biljarstvu : RAD
17
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
O kmetstvu po srbskom uobičajnom pravu, po ustanovama Dušanova zakonika i po štatutima dalmatinskih gradova : RAD
18
O kompoziciji Gundulićeva Osmana : RAD
O kompoziciji Gundulićeva Osmana : RAD
19
O Krčeliću i njegovih Annuah : RAD
O Krčeliću i njegovih Annuah : RAD
20
O metafori našeg jezika : RAD
O metafori našeg jezika : RAD
21
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
O promjenljivosti bilinah i postanju novih vrstih : RAD
22
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
O upraviteljih Dalmacije za rimskoga vladanja : RAD
23
Podravina, Djakovština i Dilj-Gora : RAD
Podravina, Djakovština i Dilj-Gora : RAD
24
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
Prilog k historiji Dubrovačke hrvatske književnosti : RAD
25
Razgloba i hipsometrija slavonskoga gorja : RAD
Razgloba i hipsometrija slavonskoga gorja : RAD
26
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
Slavonija u malakologičnom pogledu : RAD
27
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1875. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 25. studenoga 1875. : RAD
28
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
Ustroj i gojitba cvieća : RAD
29
Živko Vukasović : RAD
Živko Vukasović : RAD
30