Probrano po: 1876
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae. Edidit S. Ljubić : RAD
Incriptiones latinae antiquae Salonis repertae a Marco Marulo Spalatensi collectae et illustratae. Edidit S. Ljubić : RAD
31
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
O descendentiji ili rodoslovju bilinah : RAD
32
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
Novoslovenski komparativ prema staroslovenskomu glede na formaciju : RAD
33
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
Inscriptiones quae Zagrabiae in Museo nationali asservantur : RAD
34
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
Knjige : koje je Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti sa zahvalnošću primila : RAD
35
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
Izvodi iz zapisnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [1876] : RAD
36
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
Ocrt literarne povjesti prava českoga : RAD
37
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
Odgovor na njeke primjetbe numismatičkoga lista bečkoga u poslu staro-srbskih zlatnih novaca : RAD
38
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
Skrovište rimskih carskih novaca u zlatu iz prvoga stoljeća odkrito u Zemunu 16. prosinca 1875 : [književna obznana] : RAD
39
Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam : RAD
Stari priepisi hrvatskih izprava do XII. vieka prema maticam : RAD
40
Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, u obće i kod nas : RAD
Prirodopisne znanosti, osobito zoologičke, u obće i kod nas : RAD
41
Symbolae ad
Symbolae ad "Caryophylleas" et "Melanthaceas" florae Croaticae : RAD
42
Kazalištni oglas
Kazalištni oglas
45
Kazalištni oglas
Kazalištni oglas
48
Program
Program
50
51
Kazalištni oglas
Kazalištni oglas
52