Probrano po: 1877
Uzrok munjotvornoj sili : RAD
Uzrok munjotvornoj sili : RAD
4
Tragovi oledbe na podnožju zagrebačke gore : RAD
Tragovi oledbe na podnožju zagrebačke gore : RAD
15
Tomus 2 : Annorum 1525 - 1553 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
16
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 26. studenoga 1877. : RAD
Svečana sjednica Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti dne 26. studenoga 1877. : RAD
19
Sv. 1 (1867-1877) : Ljetopis
20
Starinske uredbe i običaji naroda rimskoga : [književna obznana] : RAD
Starinske uredbe i običaji naroda rimskoga : [književna obznana] : RAD
23
Sirotčad igrokaz u 2 čina / po francezkom od Auvray-a
Sirotčad igrokaz u 2 čina / po francezkom od Auvray-a
30