Probrano po: 1889
Der Bettelstudent Operette in 3 Akten / Musik von H. Millocker
Der Bettelstudent Operette in 3 Akten / Musik von H. Millocker
1
Etički sadržaj naših narodnih poslovica
Etički sadržaj naših narodnih poslovica
2
Knj. 25(1889) : RAD
3
Knj. 24(1889) : RAD
4
Knj. 27(1889) : RAD
5
Knj. 26(1889) : RAD
6
Slava Raškaj
Slava Raškaj
7
Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu
Jugo-zapadna visočina u oro- i hidrografijskom pogledu
8
Život i rad Rajmunda Kunića
Život i rad Rajmunda Kunića
9
O prijevodu psalma u ńekijem rukopisima hrvatsko-srpsko i bugarsko-slovenskijem
O prijevodu psalma u ńekijem rukopisima hrvatsko-srpsko i bugarsko-slovenskijem
10
Hrvatskosrpski adverbi na ice, ce, ke
Hrvatskosrpski adverbi na ice, ce, ke
11
Život i rad Rajmunda Kunića
Život i rad Rajmunda Kunića
12
Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru obzirom na ostalo crnogorsko zakonarstvo
Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru obzirom na ostalo crnogorsko zakonarstvo
13
Alegorije u Gundulićevoj Osmanidi
Alegorije u Gundulićevoj Osmanidi
14
Religija Srbâ i Hrvatâ na glavnoj osnovi pjesama, priča i govora narodnog
Religija Srbâ i Hrvatâ na glavnoj osnovi pjesama, priča i govora narodnog
15
Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave od god. 1861. do najnovijega vremena
Rad hrvatskoga zakonarstva na polju uprave od god. 1861. do najnovijega vremena
16
17
Kosovski junaci i događaji u narodnoj epici
Kosovski junaci i događaji u narodnoj epici
18
Boj na Kosovu
Boj na Kosovu
19
Za godinu 1889. Sv. 4 : Ljetopis
20
Kazalištna objava
Kazalištna objava
21
Repertoir nar. zem. kazališta od 26. do 31. svibnja 1889.
Repertoir nar. zem. kazališta od 26. do 31. svibnja 1889.
22
Zamka smrti Drama u 5 čina / napisao N. A. Potjeh
Zamka smrti Drama u 5 čina / napisao N. A. Potjeh
23
Židovka Velika opera u 5 činah / glasba od Halévy-a
Židovka Velika opera u 5 činah / glasba od Halévy-a
24
Mali vojvoda Komična opereta u 3 čina / Uglasbio Charles Lecocq
Mali vojvoda Komična opereta u 3 čina / Uglasbio Charles Lecocq
25
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
Otelo Tragedija u 5 čina / od Williama Shakespeare-a
26
Trovator Opera u 4 čina / Glasba od J. Verdia
Trovator Opera u 4 čina / Glasba od J. Verdia
27
Vatra u djevojačkoj školi Vesela igra u 1 činu / od Barriera
Vatra u djevojačkoj školi Vesela igra u 1 činu / od Barriera
28
Afrikanka Velika opera u 5 čina / Glasba od A. Meyerber-a
Afrikanka Velika opera u 5 čina / Glasba od A. Meyerber-a
29
Djevojački zavjet Vesela igra u 5 činah / od Aleksandra grofa Fredra
Djevojački zavjet Vesela igra u 5 činah / od Aleksandra grofa Fredra
30