Probrano po: 1891
3
Debora Igrokaz u 4 čina
Debora Igrokaz u 4 čina
20
Diploma doktora medicine Bele Fischera
Diploma doktora medicine Bele Fischera
22
Diploma magistra farmacije Arpada Pečića
Diploma magistra farmacije Arpada Pečića
23
Diploma magistra farmacije Julija Panca
Diploma magistra farmacije Julija Panca
24
Domovina Igrokaz u 5 čina
Domovina Igrokaz u 5 čina
29
Domovina Igrokaz u 5 činah
Domovina Igrokaz u 5 činah
30