Probrano po: 1891
Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
Škrtac Komedija u 5 činah / od Moliere-a
220