Probrano po: 1897
Tomus 5 : A. 1301 - 1336 : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
1
Sv. 17 : kamenosiv-kipac : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 17 : kamenosiv-kipac : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
6
Pismo Ivana Ungnada kralu Maksimilijanu о  nemačkom predgovoru ćirilovskoga katekizma. : Građa za povijest književnosti hrvatske
Pismo Ivana Ungnada kralu Maksimilijanu о nemačkom predgovoru ćirilovskoga katekizma. : Građa za povijest književnosti hrvatske
27
Pavao Ritter-Vitezović : Građa za povijest književnosti hrvatske
Pavao Ritter-Vitezović : Građa za povijest književnosti hrvatske
28
Latinske pjesme Junija Palmotića : Građa za povijest književnosti hrvatske
Latinske pjesme Junija Palmotića : Građa za povijest književnosti hrvatske
29