Probrano po: 1898
Don Juan Opera u dva čina / od Mozarta
Don Juan Opera u dva čina / od Mozarta
1
Sv. 18 : kipak-koji : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 18 : kipak-koji : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
2
Put oko zemlje za 80 dana Gluma u pet činova (14 slika) s predigrom / Glazbu skladao Grünecke
Put oko zemlje za 80 dana Gluma u pet činova (14 slika) s predigrom / Glazbu skladao Grünecke
3
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
4
Jela Fantastički balet u jednom činu / glazba od Bele pl. Adamovića
Jela Fantastički balet u jednom činu / glazba od Bele pl. Adamovića
5
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
Život u zadruzi Smiljan i Trnovac kraj Gospića Mile Miškulin
6
Raškaj, Slava (1877-1906) : Autoportret
Raškaj, Slava (1877-1906) : Autoportret
7
Časopis Mladost
Časopis Mladost
8
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
Pismo učiteljice Marije Vudy (Wudy) upućeno dr. Antunu Radiću Marija Vudy
9
Učiteljica Nike Balarin
Učiteljica Nike Balarin
10
Katalog der I. Kunstausstellung der Vereinigung Bildender Kunstler Osterreichs
Katalog der I. Kunstausstellung der Vereinigung Bildender Kunstler Osterreichs
11
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
Pismo učiteljice Nike Balarin upućeno dr. Antunu Radiću
13
Magdalena
Magdalena
14
Korespondencija upućena Janku Ibleru
Korespondencija upućena Janku Ibleru
15
Korespondencija upućena Stjepanu Miletiću
Korespondencija upućena Stjepanu Miletiću
16
Korespondencija upućena Mihovilu Nikoliću
Korespondencija upućena Mihovilu Nikoliću
17
Bilježnica II. [1898. Que j'aime les gens] Misli i utisci
Bilježnica II. [1898. Que j'aime les gens] Misli i utisci
18
Lijepa Galateja Komična opereta u jednom činu / od Franje Suppé-a
Lijepa Galateja Komična opereta u jednom činu / od Franje Suppé-a
19
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
Stara pjesma Opera u jednom činu a u tri slike / od Viktora Parme
20
Interview sa velikim i u Hrvatstvu na žalost još ne priznatim književnikom Blagojem Süd-Kovačevićem. (Putna napomena.)
Interview sa velikim i u Hrvatstvu na žalost još ne priznatim književnikom Blagojem Süd-Kovačevićem. (Putna napomena.)
21
Korespondencija upućena Svetimiru Nikolajeviću
Korespondencija upućena Svetimiru Nikolajeviću
22
Porin Opera u pet činova / od Vatroslava Lisinskoga
Porin Opera u pet činova / od Vatroslava Lisinskoga
23
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) / Uglazbio Hervé
Mam'zelle Nitouche Opereta u tri čina (četiri slike) / Uglazbio Hervé
24
Na ruševinama Drama u četiri čina / Napisla Kamilla Lucerna
Na ruševinama Drama u četiri čina / Napisla Kamilla Lucerna
25
Lizinka Vesela romantična opera u tri čina / Glazba od Ovana pl. Zajca
Lizinka Vesela romantična opera u tri čina / Glazba od Ovana pl. Zajca
26
Tri braka Komedija u pet činova / od M. Primorca
Tri braka Komedija u pet činova / od M. Primorca
27
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
Orfej u podzemlju Burleskna opera u tri čina / od Offenbacha
28
Za kćer Drama u jednom činu / Napisao Antun Funtek
Za kćer Drama u jednom činu / Napisao Antun Funtek
29
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
La Mascotte (Angjeo sreće) Komična opera u tri čina / Glazbu skladao Edmond Audran
30