Probrano po: 1901
Korespondencija sa Ottom Krausom
Korespondencija sa Ottom Krausom
1
Sv. 21 : kraketati-Krivokapić : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
Sv. 21 : kraketati-Krivokapić : Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika
2
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
Tirocinijska diploma Milana Tkalčića
3
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za
Diploma zlatne medalje ljekarniku Eugenu Viktoru Felleru za "Elsa fluid" na izložbi u Londonu
4
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido
Il Diploma d'Onore con Medaglia d'Oro e Croce Insigne per il fluido "Elsa" - Počasna diploma zlatne medalje za Elsa fluid dodijeljena E.V.Felleru
5
Sveta laž Dramolet u jednom činu / Napisao Milan Šenoa
Sveta laž Dramolet u jednom činu / Napisao Milan Šenoa
6
Balthasari Adami Kercselich: Annuae 1748 - 1767 : volumen IV : [dio 2.] : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
7
Balthasari Adami Kercselich: Annuae 1748 - 1767 : volumen IV. : [dio 1.] : Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium
8
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
9
Tako je moralo biti drama u četiri čina / napisao Branislav Nušić
Tako je moralo biti drama u četiri čina / napisao Branislav Nušić
10
Jesmo li muž i žena? komedija u jednom činu / napisao Ilija Milarov
Jesmo li muž i žena? komedija u jednom činu / napisao Ilija Milarov
11
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
Maričon opera u tri čina / uglazbio Srećko Albini
12
Bilježnica V. [X. je Ikar, jer leti na tudjim krilima]
Bilježnica V. [X. je Ikar, jer leti na tudjim krilima]
13
Bilježnica VI. [M. Barrès: L'Homme libre.]
Bilježnica VI. [M. Barrès: L'Homme libre.]
14
16
Svjetska izložba Paris 1900.
17
Detalj postava izložbe M. C. Medović, O. Iveković i drugovi
Detalj postava izložbe M. C. Medović, O. Iveković i drugovi
18
Korespondencija upućena Otonu Krausu
Korespondencija upućena Otonu Krausu
19
Korespondencija upućena Stjepanu Siročiću
Korespondencija upućena Stjepanu Siročiću
20
Mileta Jakšić [ulomak autografa članka]
Mileta Jakšić [ulomak autografa članka]
21
Leteći balet iz velike izložbe pariske
Leteći balet iz velike izložbe pariske
22
Što žena umije
Što žena umije
23
Novi roman
Novi roman
24
Korespondencija upućena
Korespondencija upućena "dragim roditeljima" - prijepisi
25
Mileta Jakšić
Mileta Jakšić
26
Oton Kraus Saradnik
Oton Kraus Saradnik "Agramer Tagblatta", "Obzora" u Zagrebu i "Novog lista" na Rijeci
27
Korespondencija upućena Peršiću
Korespondencija upućena Peršiću
28
Navještenje
Navještenje
29
Portret A. G. Matoša
Portret A. G. Matoša
30