Probrano po: 1901
Kneginja Jelena bosanska legenda u četiri čina / napisao dr. Milivoj Dežman Ivanov
Kneginja Jelena bosanska legenda u četiri čina / napisao dr. Milivoj Dežman Ivanov
276
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
Pokusna ženidba šala s pjevanjem u tri čina / složili Buchbinderi Reiner
277
Rienzi, posljednji tribun Velika opera u pet činova / od Richarda Wagnera
Rienzi, posljednji tribun Velika opera u pet činova / od Richarda Wagnera
278
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
279
Kazališna bezumnost lakrdija u dva čina s predigrom
Kazališna bezumnost lakrdija u dva čina s predigrom
280
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
281
Cvrčak za ognjištem opera u tri čina / od Goldmarka
Cvrčak za ognjištem opera u tri čina / od Goldmarka
282
Kornjača Komedija u tri čina / od L. Gandillota
Kornjača Komedija u tri čina / od L. Gandillota
283
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
284
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
285
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
286
Postiljon Lonjumeau-ski
Postiljon Lonjumeau-ski
287
Rienzi, posljednji tribun Velika opera u pet činova / od Richarda Wagnera
Rienzi, posljednji tribun Velika opera u pet činova / od Richarda Wagnera
288
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
Strijelac vilenjak pučka opera u tri čina / uglazbio Karl Marija pl. Weber
289
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
Gioconda tragedija u četiri čina / od Gabriela D'Annunzio
290
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
291
Mali lord slika iz života u tri čina / napisala Mrs. Hodgson-Burnett
Mali lord slika iz života u tri čina / napisala Mrs. Hodgson-Burnett
292
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
Boccaccio opereta u tri čina / glazba od Suppé-a
293
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od B. Smetane
Prodana nevjesta komična opera u tri čina / glazba od B. Smetane
294
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
295
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
296
Čitanje kod kućne čuvarice lakrdija u jednom činu / napisao A. Bergen
Čitanje kod kućne čuvarice lakrdija u jednom činu / napisao A. Bergen
297
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
Hudi duh gluma s pjevanjem u tri čina i predigrom / od Nestroy-a
298
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike) / uglazbio Hervé
Mam'zelle Nitouche opereta u tri čina (četiri slike) / uglazbio Hervé
299
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
Mamselle Tourbillon lakrdija u tri čina / napisali Kratz i Stobitzer
300