Probrano po: 1901
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
211
Kean commedia in 5 atti / di A. Dumas
Kean commedia in 5 atti / di A. Dumas "figlio"
212
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
213
Shylock (Mletački trgovac). riduzione in 4 atti / Di G. Shakespeare
Shylock (Mletački trgovac). riduzione in 4 atti / Di G. Shakespeare
214
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
215
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
Židovka velika opera u pet činova / od Halevy-a
216
Idealna žena komedija u tri čina / napisao Marko Praga
Idealna žena komedija u tri čina / napisao Marko Praga
217
Porin opera u 5 činova / od Vatroslava Lisinskog
Porin opera u 5 činova / od Vatroslava Lisinskog
218
Propast Sodome drama u pet činova / napisao H. Sudermann
Propast Sodome drama u pet činova / napisao H. Sudermann
219
Djak prosjak komična opereta u tri čina / od Millöckera
Djak prosjak komična opereta u tri čina / od Millöckera
220
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
Lutka Opereta u četiri čina / uglazbio Edmond Audran
221
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
Razbojnici drama u pet činova / od F. Schillera
222
Porin opera u 5 činova / od Vatroslava Lisinskog
Porin opera u 5 činova / od Vatroslava Lisinskog
223
Knjižničar vesela igra u četiri čina / napisao Gustav pl. Moser
Knjižničar vesela igra u četiri čina / napisao Gustav pl. Moser
224
Propast Sodome drama u pet činova / napisao H. Sudermann
Propast Sodome drama u pet činova / napisao H. Sudermann
225
Partija piqueta vesela igra u jednom činu / od M. Fourniera
Partija piqueta vesela igra u jednom činu / od M. Fourniera
226
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
Geisha komična opera u tri čina / od Sidney Jonesa
227
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
228
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
Mefistofele velika opera u dva dijela (prolog, 4 čina i epilo) / uglazbio Arrigo Boito
229
Ivan Krstitelj tragedija u pet činova s predigrom / napisao H. Sudermann
Ivan Krstitelj tragedija u pet činova s predigrom / napisao H. Sudermann
230
Mme Mephisto OperetteFolie en 5 actes / Musique de Halevy
Mme Mephisto OperetteFolie en 5 actes / Musique de Halevy
231
Vilim Tell velika opera u četiri čina / od G. Rossinia
Vilim Tell velika opera u četiri čina / od G. Rossinia
232
Ivan Krstitelj tragedija u pet činova s predigrom / napisao H. Sudermann
Ivan Krstitelj tragedija u pet činova s predigrom / napisao H. Sudermann
233
Veliki simfonijski koncerat u korist mirovinske zaklade članova hrv. zem. kazališta.
Veliki simfonijski koncerat u korist mirovinske zaklade članova hrv. zem. kazališta.
234
Gospodja s kamelijama drama u pet činova / od A. Dumasa, sin
Gospodja s kamelijama drama u pet činova / od A. Dumasa, sin
235
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
Lijepa Jelena komična opera u tri čina / od J. J. Offenbacha
236
Nikola Šubić Zrinjski glazbena tragedija u tri čina (osam slika) / uglazbio Ivan pl. Zajc
Nikola Šubić Zrinjski glazbena tragedija u tri čina (osam slika) / uglazbio Ivan pl. Zajc
237
Madame Sans-Gene gluma u tri čina s predigrom / napisali Sardou i Moreau
Madame Sans-Gene gluma u tri čina s predigrom / napisali Sardou i Moreau
238
Djak prosjak komična opereta u tri čina / od Millöckera
Djak prosjak komična opereta u tri čina / od Millöckera
239
Gospodja s kamelijama drama u pet činova / od A. Dumasa, sin
Gospodja s kamelijama drama u pet činova / od A. Dumasa, sin
240